• Mapa strony
  • Tłumacz języka migowego
  • BiP

Niezbędne informacje

Godziny pracy urzędu
poniedziałek - 7:00 - 16:00
wtorek,środa, czwartek - 7:00 - 15:00
piątek - 7:00 - 14:00
ul. Jana III Sobieskiego 5
47-440 Nędza
tel.
32 410 20 18
32 410 23 99
fax
32 410 20 04
Strona główna Nasza Gmina Projekty/ dofinansowania Budowa oczyszczalni ścieków dla gminy Nędza w miejscowości Ciechowice

 

Nędza otrzymała dofinansowanie do budowy oczyszczalni ścieków

Gmina Nędza oraz Województwo Śląskie podpisały umowę na dofinansowanie budowy oczyszczalni ścieków w sołectwie Ciechowice, która będzie obsługiwała całą gminę. Całkowita wartość projektu to 9.294.465,57 zł. Współfinansowanie z Unii Europejskiej wynosi 4.688.248,76 zł, zaś wkład własny Gminy wynosi tu 922.548,24 zł. Tyle w ramach podpisanej umowy.

Natomiast całość przedsięwzięcia powinna się zamknąć w kwocie 9.572.618,79 zł (dofinansowanie z EU - 4.688.248,76 zł, wkład własny Gminy – 3.418.155,83 zł oraz dofinansowanie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach - 1.466.214,20 zł).

Na terenie gminy Nędza nie ma na ten moment kanalizacji i oczyszczalni ścieków. - Większość mieszkańców póki co jest zmuszona do korzystania z szamb i wywożenia do oczyszczalni ścieków w Kuźni Raciborskiej albo Raciborzu. To często stare, spękane, a więc i nieszczelne obiekty. Ścieki przesiąkają przez ich ściany i przedostają się do gleby - mówi Wójt Gminy Nędza Anna Iskała.

Właściwe odprowadzanie i oczyszczanie ścieków może zapewnić sieć kanalizacyjna. Jej budowa dla niewielkich gmin jak Nędza to ogromny wysiłek finansowy i stanowi poważną część rocznego budżetu.

Z kolei warunkiem otrzymania dofinansowania z zewnątrz było osiągnięcie efektu ekologicznego czyli faktycznego oczyszczania ścieków, co było niemożliwe przy braku możliwości pozyskania środków finansowych na budowę oczyszczalni ścieków. Dlatego część sieci kanalizacyjnej położonej najbliżej planowanej oczyszczalni ścieków Gmina zmuszona była budować wyłącznie z własnych środków.

Rozwiązanie problemu jest tym bardziej istotne, że gmina Nędza położona jest na terenach o szczególnych walorach przyrodniczych. - Budując kanalizację wypełniamy obowiązek wynikający z przepisów, podnosimy wartość swojej nieruchomości, poprawiamy standard życia i dbamy o środowisko naturalne - dopowiada wójt Iskała.

------

Zamówienia publiczne na budowę oczyszczalni ścieków oraz pełnienie funkcji inżyniera kontraktu dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa oczyszczalni ścieków dla gminy Nędza w miejscowości Ciechowice” dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej UG Nędza --> http://www.bip.nedza.pl/zamowienia_publiczne/index.html

 

do góry