• Mapa strony
  • Tłumacz języka migowego
  • BiP

Niezbędne informacje

Godziny pracy urzędu
poniedziałek - 7:00 - 16:00
wtorek,środa, czwartek - 7:00 - 15:00
piątek - 7:00 - 14:00
ul. Jana III Sobieskiego 5
47-440 Nędza
tel.
32 410 20 18
32 410 23 99
fax
32 410 20 04
Strona główna Nasza Gmina Projekty/ dofinansowania Projekt pn."Standardy obsługi inwestora w samorządzie"

 

 

Gmina Nędza w dniu 13.12.2021 r. przystąpiła do projektu pn. "Standardy obsługi inwestora w samorządzie” celem którego jest podniesienie jakości obsługi inwestora  w Urzędzie, objęcie uczestników Projektu kompleksowym programem szkoleniowo-doradczym i zapoznanie się z nowymi trendami w zakresie podnoszenia atrakcyjności inwestycyjnej gminy. 

Dlaczego warto?

  • Wiedza w zakresie marketingu terytorialnego
  • Uczestnictwo w lokalnych sieciach współpracy
  • Wymiana doświadczeń z ekspertami w zakresie obsługi inwestora
  • Narzędzia promocji i rozwoju gospodarczego jst.

Ponadto udział w projekcie niesie szereg korzyści m.in.:

-dedykowane szkolenia dla kadry kierowniczej jst,

-specjalistyczne szkolenia dla pracowników jst,

-wizyty studyjne,

-doradztwo indywidualne,

-film promujący atrakcyjność inwestycyjną jst,

-zestaw do obsługi inwestorów w trybie on-line,

-analiza potencjału gospodarczo-inwestycyjnego jst,

-certyfikat wdrożenia krajowych standardów obsługi inwestora.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020-Oś Priorytetowa II „Efektywne polityki publiczne na rynku pracy, gospodarki i edukacji”; Działanie 2.18 „Wysokiej jakości usługi administracyjne”.

Beneficjentem projektu jest Województwo Śląskie.

Linki:

https://www.nedza.pl/urzad/ogloszenia_urzedu/Przetarg-na-mienie-gminne/idn:999

https://bip.nedza.pl/przetargi_na_mienie_gminne/index.html

https://baza.paih.gov.pl/offer/detail/24-489

 

 

do góry