• Mapa strony
  • Tłumacz języka migowego
  • BiP

Niezbędne informacje

Godziny pracy urzędu
poniedziałek - 7:00 - 16:00
wtorek,środa, czwartek - 7:00 - 15:00
piątek - 7:00 - 14:00
ul. Jana III Sobieskiego 5
47-440 Nędza
tel.
32 410 20 18
32 410 23 99
fax
32 410 20 04

Badanie - Wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w gospodarstwach domowych (SSI-10)

16 Kwiecień 2024
kategoria:
Aktualności

Badanie ankietowe GUS - Wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w gospodarstwach domowych (SSI-10) Do 29 maja 2024 roku na terenie całego kraju realizowane jest badanie wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) w gospodarstwach domowych i wśród osób indywidualnych - SSI-10G oraz SSI-10I. Jest to badanie ankietowe, reprezentacyjne (co oznacza, że uczestniczą w nim gospodarstwa domowe zamieszkałe w wylosowanych mieszkaniach). Badanie realizowane jest metodą CAWI/CAII (samodzielne wypełnianie ankiet przez Internet), CAPI (wywiad bezpośredni wspomagany komputerowo) oraz metodą CATI (wywiad telefoniczny wspomagany komputerowo). Na stronie internetowej cs.stat.gov.pl została przygotowana aplikacja, do której można się zalogować (podając login i hasło, które zostały przesłane w liście Prezesa GUS skierowanym do wylosowanych gospodarstw domowych) i samodzielnie wypełnić ankietę. Składa się ona z części przeznaczonej dla gospodarstwa domowego (SSI-10G) oraz jego członków (SSI-10I). Samospisu można dokonać do 17 kwietnia 2024 r. Natomiast, od 19 kwietnia do 29 maja 2024 r. do wylosowanych osób, dzwonić będą Ankieterzy (doty-czyć to będzie osób, które otrzymały list Prezesa oraz niepoprawnie wypełniły ankiety lub w ogóle niewypełniły). Wówczas pracownicy Urzędów Statystycznych będą dzwonili przeprowadzając wywiad telefoniczny lub będą odwiedzali osobiście w celu przeprowadzenia wywiadu bezpośredniego. Badanie wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w gospodarstwach domowych przeprowadzane jest przez Urząd Statystyczny w Szczecinie, który sprawuje również nadzór merytoryczny nad jego przebiegiem.
Zakres zbieranych informacji:
• dostęp do Internetu w domu,
• korzystanie z Internetu,
• korzystanie z e-administracji,
• korzystanie z handlu elektronicznego,
• umiejętności cyfrowe,
• prywatność i ochrona informacji osobistych w Internecie,
• ekologia w kontekście ICT,
• Internet rzeczy.
Wyniki badania, jak również najnowsze publikacje oparte o wyniki innych badań statystycznych, znajdą Państwo na stronie Głównego Urzędu Statystycznego stat.gov.pl Pomóż nam zebrać rzetelne informacje, z których w przyszłości będziesz mógł skorzystać.

Więcej informacji na temat tego badania znajdą Państwo na stronie: badania-ankietowe.stat.gov.pl

do góry