• Mapa strony
  • Tłumacz języka migowego
  • BiP

Niezbędne informacje

Godziny pracy urzędu
poniedziałek - 7:00 - 16:00
wtorek,środa, czwartek - 7:00 - 15:00
piątek - 7:00 - 14:00
ul. Jana III Sobieskiego 5
47-440 Nędza
tel.
32 410 20 18
32 410 23 99
fax
32 410 20 04

Dofinansowanie z programu „Czyste Powietrze” na wymianę pieca i prace termomodernizacyjne.

04 Sierpień 2021
kategoria:
Aktualności

Od 19 września 2018 r. do 30 czerwca 2027 r. wnioski o wsparcie z programu „Czyste Powietrze” przyjmują wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej (wfośigw)

Wniosek można złożyć:

  • w urzędzie gminy
  • na stronie internetowej „czystepowietrze.gov.pl
  • za pośrednictwem banku (dotacja na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego)

Beneficjent, który zamierza złożyć wniosek o przyznanie podwyższonego poziomu dofinansowania z Programu czyste Powietrze, powinien uzyskać zaświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka jej gospodarstwa domowego.       W gminie Nędza zaświadczenia wydawane są przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Zaświadczenie jest ważne 3 miesiące od daty jego wydania.

GMINNY PUNKT KONSULTACYJNO-INFORMACYJNY
PROGRAMU „CZYSTE POWIETRZE

Urząd Gminy Nędza
ul. Jana III Sobieskiego 5
47-440 Nędza
tel. (32) 410 20 18

Prosimy o wcześniejsze telefoniczne umówienie na termin w celu złożenia wniosku.

 

Podstawowy poziom dofinansowania

Podwyższony poziom dofinansowania

Nazwa kosztu

Maksymalny %

Maksymalna kwota dotacji (zł)

Maksymalny %

Maksymalna kwota dotacji (zł)

Pompa ciepła powietrze/woda

30%

9 000

60%

18 000

Pompa ciepła powietrze/woda o podwyższonej klasie

45%

13 500

60%

18 000

Pompa ciepła powietrze/powietrze

30%

3 000

60%

6 000

Gruntowa pompa ciepła o podwyższonej klasie

45%

20 250

60%

27 000

Kocioł gazowy kondensacyjny

30%

4 500

60%

9 000

Kotłownia gazowa

45%

6 750

75%

11 250

Kocioł olejowy kondensacyjny

30%

4 500

60%

9 000

Kocioł na węgiel*

30%

3 000

60%

6 000

Kocioł zgazowujący drewno

30%

6 000

60%

12 000

Kocioł na pellet drzewny

30%

6 000

60%

12 000

Kocioł na pellet drzewny o podwyższonym standardzie

45%

9 000

60%

12 000

Ogrzewanie elektryczne

30%

3 000

60%

6 000

Instalacja centralnego ogrzewania oraz instalacja c.w.u.

30%

4 500

60%

9 000

Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła

30%

5 000

60%

10 000

Mikroinstalacja fotowoltaiczna

50%

5 000

50%

5 000

 

*Koszt kwalifikowany pod warunkiem złożenia wniosku o dofinansowanie obejmującego ten koszt oraz zakupu (wystawienie faktury lub równoważnego dokumentu księgowego) i montażu kotła do 31 grudnia 2021 r.

do góry