do góry
 • Godziny pracy urzędu:
 • poniedziałek - 7:00 - 16:00
 • wtorek,środa, czwartek - 7:00 - 15:00, piątek - 7:00 - 14:00
 • ul. Jana III Sobieskiego 5
  47-440 Nędza

 • tel. 32 410 20 18
  32 410 23 99
  fax 32 410 20 04

Raporty o jakości powietrzaJAKOŚĆ POWIETRZA [KLIK]

Informacja dotycząca opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych .

09 Styczeń 2020
kategoria:
Aktualności

                   Przypomina się właścicielom nieruchomości o konieczności systematycznego opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych do oczyszczalni ścieków. Usługę taką może wykonywać jedynie  przedsiębiorca posiadający odpowiednie zezwolenie na wykonywanie takiej działalności na terenie gminy. 

                  Zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na  terenie Gminy Nędza, który jest prawem miejscowym, właściciele nieruchomości są obowiązani do usuwania nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych w sposób zgodny z przepisami ustawy    o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, z częstotliwością i w sposób gwarantujący, że nie nastąpi wyciek ze zbiornika, zwłaszcza wynikający z jego przepełnienia, a także nie dopuszczając do zanieczyszczenia powierzchni ziemi i wód gruntowych.

                  Zgodnie z powyższym, zbiorniki bezodpływowe muszą być szczelne, aby nie następowało przesączanie nieczystości do ziemi i opróżniane z odpowiednią częstotliwością, aby nie następował wyciek ze zbiornika.

                  Jednocześnie proszę zwrócić uwagę, że częstotliwość opróżniania może być różna w zależności od ilości zużywanej wody i wytwarzanych ścieków a zatem różna jest ilość wymaganych faktur poświadczających  wykonanie tej usługi, dlatego proszę nie sugerować się błędnymi informacjami, które nie pochodzą z Urzędu Gminy, jakoby wystarczyły 2 faktury na rok aby wykazać się spełnieniem ustawowego obowiązku. 

                  

                                                                                                                                  Wójt Gminy

                                                                                                                                  Anna Iskała