• Mapa strony
  • Tłumacz języka migowego
  • BiP

Niezbędne informacje

Godziny pracy urzędu
poniedziałek - 7:00 - 16:00
wtorek,środa, czwartek - 7:00 - 15:00
piątek - 7:00 - 14:00
ul. Jana III Sobieskiego 5
47-440 Nędza
tel.
32 410 20 18
32 410 23 99
fax
32 410 20 04

Informacja dotycząca składania wniosków o preferencyjny zakup paliwa stałego

02 Styczeń 2023
kategoria:
Aktualności

 

 

 

Gmina Nędza

Jana III Sobieskiego 5, 47-440 Nędza, regon: 276258470,  NIP: 639-196-77-77                                        

tel./fax 32 410 23 99,  email:           www.nedza.pl   www.bip.nedza.pl

numer konta bankowego:  ING 65 1050 1328 1000 0004 0003 2868

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Można już złożyć wniosek o preferencyjny zakup paliwa stałego na  okres od 01.01.2023 – 30.04.2023

Informujemy, że od 2 stycznia w Urzędzie Gminy Nędza będzie można złożyć wniosek o preferencyjny zakup paliwa stałego dla gospodarstw domowych na rok 2023. Wnioski przyjmowane będą zgodnie z ustawą do 15.04.2023r. Wypełniony prawidłowo wniosek można złożyć w sekretariacie Urzędu lub w biurze nr 23.

Druki wniosku są dostępne w Urzędzie Gminy lub do pobrania na stronie internetowej Urzędu.

Jednocześnie przypominamy, iż zgodnie z zapisem art. 8.ust.1 Ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych do dokonania zakupu jest uprawniona osoba fizyczna w gospodarstwie domowym , która spełnia warunki uprawniające do dodatku węglowego ,o którym mowa w art 2 ust 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 o dodatku węglowym (Dz.U. poz 1692 i 1967); oraz złoży oświadczenie, że wnioskodawca ani żaden członek jego gospodarstwa domowego na rzecz którego jest dokonywany zakup preferencyjny, nie nabyli paliwa stałego na sezon grzewczy przypadający na lata 2022-2023 po cenie niższej niż 2000 zł brutto za tonę w ilości takiej jak określona w przepisach wydanych na podstawie art 8 ust 2 ustawy , o czym stanowi zapis art 10 ust 1 ustawy o preferencyjnym zakupie paliwa stałego (oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń wynikającej z art 233 §6 Kodeksu karnego).

 Informacje dodatkowe:

  • Cena jednej tony węgla wynosi 2.000,00 zł brutto.
  • Do ceny węgla należy doliczyć koszt transportu do gospodarstwa domowego ze składu węglowego. Węgiel można również odebrać samodzielnie na własny koszt.
  • Jeśli wniosek będzie zawierać błędy wnioskodawca zostanie wezwany do ich poprawienia.
  • Informacja o pozytywnym lub negatywnym rozpatrzeniu wniosku będzie przekazana telefonicznie. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku zostanie przygotowane pismo wraz z informacją o sposobie zapłaty za węgiel.
  • Jeśli wniosek przejdzie weryfikację pozytywnie i wnioskodawca dokonana zapłaty za opał, dane osoby uprawnionej do zakupu zostaną przekazane do składu węglowego, który będzie kontaktował się telefonicznie z wnioskodawcą w celu umówienia terminu dostawy/odbioru węgla.
  • Płatności można dokonać w wybranej przez siebie formie (przelewem bankowym na rachunek gminy lub w kasie gminy )

Pozytywna weryfikacja wniosku nie gwarantuje dostępności węgla bezpośrednio po uzyskaniu takiej informacji, a dopiero po jego  dostawie do składu węglowego.

Dostępność węgla nie zależy od Gminy Nędza.

kategoria: Powiązane pliki [2]
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Wniosek o zakup węgla 2023.pdf 23-01-02 10:32 256.88KB pobierz plik: Wniosek o zakup węgla 2023.pdf
docx informacja dot. składania wniosków.docx 23-01-02 10:33 35.11KB pobierz plik: informacja dot. składania wniosków.docx
do góry