• Mapa strony
  • Tłumacz języka migowego
  • BiP

Niezbędne informacje

Godziny pracy urzędu
poniedziałek - 7:00 - 16:00
wtorek,środa, czwartek - 7:00 - 15:00
piątek - 7:00 - 14:00
ul. Jana III Sobieskiego 5
47-440 Nędza
tel.
32 410 20 18
32 410 23 99
fax
32 410 20 04

Masz nowe źródło ogrzewania lub zmieniasz piec- złóż deklarację CEEB

21 Marzec 2024
kategoria:
Aktualności
Deklaracja CEEB to oświadczenie składane na ceeb.gov.pl m.in. przez właściciela domu jednorodzinnego lub zarządcę budynku, które dotyczy liczby i rodzaju wszystkich posiadanych źródeł ciepła i spalania paliw w budynku lub lokalu. Oświadczenie dotyczy wszystkich – zarówno obecnych jak i nowych – źródeł ciepła i spalania paliw o mocy nominalnej do 1MW. Informacje o tym jak krok po kroku złożyć deklarację dostępne są w nowej ulotce GUNB.
 
Deklarację CEEB składamy od 1 lipca 2021 r. Aktualna liczba deklaracji złożonych w bazie wynosi ponad 9,5 mln.
Nowe źródło ciepła – nowa deklaracja
Jednorazowe wypełnienie deklaracji nie sprawia, że obowiązek ten znika.
Każde nowe zainstalowane źródło ciepła wymaga złożenia nowej deklaracji. Powinniśmy ją zatem powtarzać za każdym razem gdy następuje zmiana źródła ciepła.
Ważne!
Obowiązek składania deklaracji CEEB wynika z ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów.
 
Więcej informacji można znaleźć na stronach:
 
 
 
 Informajca dot. deklaracji CEEB. Masz nowe źródło ogrzewania? Zmieniłeś piec? Pamiętaj o wypełnieniu deklaracji CEEB.
Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków CEEB: to pierwsza w Polsce baza źródeł ciepła i źródeł spalania paliw, tworzona jest m. in. na podstawie deklaracji od właścicieli domów lu zarządców budynków, zawira dane, które dotyczą źródeł ciepła lub spalania paliw o mocy nominalnej miniejszej niż 1 MW
Deklarację CEEB wypełnia: właściciel domu jednorodzinnego, właściciel domu wielorodzinnego np. bloku lub kamienicy w przypadku jednego, wspólnego źródła ciepła, własciciel lokalu/ mieszkania w budynku wielorodzinnym, w którym nie ma wspólnego źródła ciepła lub w przypadku posiadania dodatkowego źródła ciepła np. kominek
 
 
 Informacja dot. deklaracji CEEB. Ile czasu na przesłanie deklaracji CEEB- 14 dni: dla wymiany źródła ciepła lub spalania paliw w budynku, od dnia pierwszego uruchomienia źródła ciepła lub spalania paliw w nowym lub istniejącym budynku W jaki sposób można złożyć deklarację: elektronicznie na stronie ceeb.gov.pl- deklaracja jest widoczna w CEEB od razu, papierowo w urzędzie gminy- urząd ma 30 dni na wprowadzenie deklaracji do CEEB Jak złożyć deklarację CEEB: wejdź na stronę ceeb.gov.pl- zakładka "Dla obywatela" następnie wybierz kafelek "Złoż deklarację CEEB". Zaloguj się wykorzystując login.gov.pl np. profil zaufany i dodaj deklarację A- dla budynków mieszkalnych lub B dla budynków niemieszkalnych. Wybierz swój budynek - jeżeli nie ma go na liście, wprowadź adres i dodaj go do bazy CEEB. Wypełnij deklarację, zapisz Złożoną deklarację na ceeb.gov.pl możesz teraz zobaczyć po zalogowaniu się na swoim koncie. Z danych CEEB korzysta m. in. gmina, w której mieszkasz. CEEB to ważny element walki ze smogiem w twojej okolicy i w całym kraju. Dzięki CEEB gminy mogą planować lokalne polityki niskoemisyjne i działania, których celem jest poprawa powietrza na ich terenie, a w efekcie ochrona zdrowia i poprawa jakości życia mieszkańców.
do góry