• Mapa strony
  • Tłumacz języka migowego
  • BiP

Niezbędne informacje

Godziny pracy urzędu
poniedziałek - 7:00 - 16:00
wtorek,środa, czwartek - 7:00 - 15:00
piątek - 7:00 - 14:00
ul. Jana III Sobieskiego 5
47-440 Nędza
tel.
32 410 20 18
32 410 23 99
fax
32 410 20 04

Modernizacja drogi gminnej ul. Leśna w Górkach Śląskich

29 Sierpień 2023
kategoria:
Aktualności

Na podstawie porozumienia nr 131/2023 z dnia 29.06.2023 zawartego pomiędzy Dyrekcją Generalną Lasów Państwowych a Nadleśnictwem Rudy Raciborskie w dniu. 27.07.2023 zawarta została umowa pomiędzy Skarbem Państwa Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe Nadleśnictwem Rudy Raciborskie działającym z upoważnienia Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych reprezentowanym przez Pana Marcina Fischera - Nadleśniczego Nadleśnictwa Rudy Raciborskie oraz Gminą Nędza reprezentowaną przez wójt Panią Annę Iskała.

Realizacja wspólnego przedsięwzięcia publicznego ma na celu osiągnięcie parametrów technicznych poprawiających użytkowanie drogi przez lokalną społeczność oraz umożliwiających przejazd pojazdów świadczących usługi na rzecz prowadzenia gospodarki leśnej.

Szacowany koszt modernizacji to 1 718 000,00 zł

Termin realizacji zadania ustalono na dzień 15.12.2023r.

 Zdjęcie przedstawiające Wiceministra Sprawiedliwości Pana Michała Wosia, Wójt Gminy Nędza Panią Annę Iskała oraz Nadleśniczego Pana Marcina Fischera

 

 Zdjęcie przedstawiające podpisane umowy
do góry