do góry
 • Godziny pracy urzędu:
 • poniedziałek - 7:00 - 16:00
 • wtorek,środa, czwartek - 7:00 - 15:00, piątek - 7:00 - 14:00
 • ul. Jana III Sobieskiego 5
  47-440 Nędza

 • tel. 32 410 20 18
  32 410 23 99
  fax 32 410 20 04

Edukacja EkologicznaMonitoring powietrzaInformacja o ogłoszonym poziomie jakości powietrzaRaporty o jakości powietrzaJAKOŚĆ POWIETRZA [KLIK]

Obowiązek składania deklaracji do bazy Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) - czym palimy?

13 Lipiec 2021
kategoria:
Aktualności
 

Ustawą z dnia 28 października 2020 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw [Dz. U. poz. 2127] utworzono Centralną Ewidencję Emisyjności Budynków (dalej zwaną CEEB) i nałożono nowe obowiązki na właścicieli lub zarządzających budynkami lub lokalami. Za jej stworzenie, wdrożenie i prowadzenie odpowiedzialny jest Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego, który opracował materiały informacyjne dot. nowego obowiązku składania deklaracji.

Czym jest deklaracja?

To rodzaj ankiety w której podaje się:
– imię i nazwisko albo nazwę właściciela lub zarządcy budynku lub lokalu oraz adres miejsca zamieszkania lub siedziby;
– adres nieruchomości, w obrębie której eksploatowane jest źródło ciepła lub źródło spalania paliw;
– informacje o liczbie i rodzaju eksploatowanych w obrębie nieruchomości źródeł ciepła lub źródeł spalania paliw oraz o ich przeznaczeniu i wykorzystywanych w nich paliwach;
– numer telefonu właściciela lub zarządcy (opcjonalnie);
– adres e-mail (opcjonalnie).

Kogo dotyczy deklaracja?

Każdego właściciela lub zarządcę budynku lub lokalu który posiada źródło ciepła o mocy do 1 MW.

Kiedy składam deklarację?

– Od 1 lipca 2021 r. dla nowopowstałych źródeł ciepła termin ten będzie wynosił 14 dni;
– Dla źródeł ciepła które już istnieją właściciel lub zarządca będzie miał 12 miesięcy na złożenie deklaracji.

Uwaga! Obowiązek złożenia deklaracji jest nałożony ustawowo i za jego niewypełnienie w terminie grozi grzywna!

Jak możemy złożyć deklarację?

W formie elektronicznej, czyli przez Internet – preferowany sposób, którego funkcjonalność umożliwi proste i szybkie wypełnienie dokumentu na stronie internetowej:

https://zone.gunb.gov.pl

Instrukcja wypełnienia wniosku znajduje się w załącznikach na dole strony.

W formie papierowej – wypełniony dokument można będzie:

 • wysłać listem
 • złożyć osobiście we właściwym Urzędzie (zgodnie z lokalizacją budynku).

Gdzie można pobrać deklaracje?

Deklaracje można pobrać na stronie internetowej:

https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-faq

Bądź z dołączonych na dole strony załączników.

Co jeśli prowadzę  działalność gospodarczą ?

W przypadku budynków niemieszkalnych  należy wypełnić Formularz B , ponadto , jeżeli w budynku mieszkalnym prowadzona jest działalność gospodarcza , gdzie lokal wydzielony na prowadzenie tej działalności gospodarczej jest ogrzewany innym źródłem ciepła niż budynek , wtedy należy złożyć Formularz A oraz Formularz B

 

Wszelkie pytania w tej sprawie należy kierować DO PRZEDSTAWICIELI GŁÓWNEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO e-mail: tel.: (22) 661-94-54.

kategoria: Powiązane pliki [5]
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf deklaracja-b-budynki-niemieszkalne 21-07-13 11:33 88.91KB pobierz plik: deklaracja-b-budynki-niemieszkalne
pdf przyklad-wypelnionej-deklaracji-b 21-07-13 11:33 1.74MB pobierz plik: przyklad-wypelnionej-deklaracji-b
pdf deklaracja-a-budynki-mieszkalne 21-07-13 11:33 90.61KB pobierz plik: deklaracja-a-budynki-mieszkalne
pdf przyklad-wypelnionej-deklaracji-a 21-07-13 11:33 1.92MB pobierz plik: przyklad-wypelnionej-deklaracji-a
pdf instrukcja wypełnienia wniosku w formie elektronicznej 21-07-13 11:33 2.2MB pobierz plik: instrukcja wypełnienia wniosku w formie elektronicznej