do góry
 • Godziny pracy urzędu:
 • poniedziałek - 7:00 - 16:00
 • wtorek,środa, czwartek - 7:00 - 15:00, piątek - 7:00 - 14:00
 • ul. Jana III Sobieskiego 5
  47-440 Nędza

 • tel. 32 410 20 18
  32 410 23 99
  fax 32 410 20 04

Edukacja EkologicznaMonitoring powietrzaInformacja o ogłoszonym poziomie jakości powietrzaRaporty o jakości powietrzaJAKOŚĆ POWIETRZA [KLIK]

Posadziłeś las ze wsparciem ARiMR? Złóż wniosek o dwie premie

23 Marzec 2021
kategoria:
Aktualności

Premia pielęgnacyjna to zryczałtowana płatność, przyznawana corocznie przez 5 lat – licząc
od dnia złożenia wniosku o przyznanie pierwszej premii pielęgnacyjnej do gruntów, na
których dokonano zalesienia. Jej wysokość waha się od 794 zł/ha do 1 628 zł/ha i zależy m.
in. od ukształtowania terenu, jego podatności na erozję czy zastosowanej formy ochrony
upraw przez zwierzynę. Jeśli na zalesionym terenie zastosowano repelenty (środki
odstraszające), można dodatkowo otrzymać kwotę 424 zł/ha.
Z kolei premia zalesieniowa przyznawana jest corocznie przez 12 lat – licząc od dnia złożenia
wniosku o przyznanie pierwszej premii zalesieniowej do gruntów, na których posadzono las,
a które wcześniej wykorzystywano do prowadzenia działalności rolniczej. Wysokość premii
zalesieniowej wynosi 1 215 zł/ha.
Beneficjentami obu premii mogą być wyłącznie rolnicy, którzy w latach 2015-2020:
- złożyli wniosek o przyznanie wsparcia na zalesienie,
- otrzymali postanowienie o spełnieniu warunków do uzyskania pomocy,
- wykonali zalesienie,
- złożyli oświadczenie o wykonaniu zalesienia zgodnie z wymogami planu zalesienia wraz z
potwierdzeniem złożonym przez nadleśniczego.
Do otrzymania premii pielęgnacyjnej i premii zalesieniowej nie są uprawnione jednostki
samorządu terytorialnego i jednostki organizacyjne gmin, powiatów oraz województw.
Wnioski co do zasady należy złożyć do 15 maja, ale ponieważ ten dzień wypada w sobotę, będzie to
można zrobić (bez żadnych sankcji finansowych) jeszcze do 17 maja. ARMR będzie przyjmowała
wnioski także w ciągu 25 dni po upływie tego terminu, czyli do 11 czerwca 2021 r., jednak za
każdy dzień roboczy opóźnienia przyznana premia będzie pomniejszono 1 proc.
Więcej informacji na stronie: www.arimr.gov.pl i pod numerem bezpłatnej infolinii:
800 38 00 84.