• Mapa strony
  • Tłumacz języka migowego
  • BiP

Niezbędne informacje

Godziny pracy urzędu
poniedziałek - 7:00 - 16:00
wtorek,środa, czwartek - 7:00 - 15:00
piątek - 7:00 - 14:00
ul. Jana III Sobieskiego 5
47-440 Nędza
tel.
32 410 20 18
32 410 23 99
fax
32 410 20 04

UWAGA!! DOTACJA DO WYMIANY ŹRÓDŁA CIEPŁA W BUDYNKACH WIELORODZINNYCH

04 Sierpień 2022
kategoria:
Aktualności

 

 

 

 

 

UWAGA!! DOTACJA DO WYMIANY ŹRÓDŁA CIEPŁA W BUDYNKACH WIELORODZINNYCH

 

Szanowni Mieszkańcy, uprzejmie informujemy, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ogłosił nowy program „Ciepłe Mieszkanie” na dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych.

Program realizowany jest w formie dotacji i skierowany jest do gmin, które ze środków udostępnionych Wojewódzkim Funduszom Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie mogą uzyskać dotację, a następnie przekazać ją beneficjentom końcowym, tj. osobom fizycznym spełniającym wymogi Programu.

Gmina Nędza, celem rozeznania zainteresowania Programem, przygotowała deklarację, która pozwoli zorientować się co do ilości chętnych osób chcących skorzystać z dofinansowania oraz oszacować wysokość wsparcia.

Na podstawie zebranych informacji o ilości chętnych i zakresie planowanych prac, Gmina Nędza wystąpi do WFOŚiGW w Katowicach o dotację. Program będzie realizowany w całości przez gminę.

 

 

Kilka słów o programie:

 

  • Beneficjentem końcowym programu „Ciepłe Mieszkanie” może zostać każdy właściciel lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym, którego roczne dochody nie przekraczają kwoty 120 tys. zł,
  • Warunkiem koniecznym jest demontaż wszystkich nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe służących do ogrzewania lokalu mieszkalnego,
  • Warunkiem udzielenia dofinansowania jest zobowiązanie się beneficjenta końcowego, że po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia w ramach programu w lokalu mieszkalnym objętym dofinansowaniem nie będą zainstalowane żadne źródła ciepła na paliwa stałe o klasie niższej niż 5 klasa według normy przenoszącej normę europejską EN 303-5,
  • W ramach programu można dofinansować zakup i montaż tylko jednego źródła ciepła dla lokalu do celów ogrzewania lub ogrzewania i cwu. Wyjątek stanowi ogrzewanie elektryczne, które może się składać z kilku urządzeń trwale zainstalowanych w lokalu mieszkalnym, tworzących system ogrzewania tego lokalu mieszkalnego,
  • Otrzymanie dofinansowania na zakup i montaż indywidulanego źródła ciepła w lokalu mieszkalnym nie jest możliwe w przypadku, gdy dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego, w którym znajduje się lokal, którego dotyczy wniosek, istnieją techniczne i ekonomiczne warunki przyłączenia do sieci ciepłowniczej i dostarczania ciepła z sieci ciepłowniczej lub jest on podłączony do sieci ciepłowniczej,
  • Wymieniane źródło ciepła na paliwo stałe musi być trwale wyłączone z użytku. Potwierdzeniem trwałego wyłączenia z użytku źródła ciepła na paliwo stałe jest imienny dokument zezłomowania / karta przekazania odpadu / formularz przyjęcia odpadów metali. W przypadku pieców kaflowych i innych źródeł ciepła, które nie podlegają zezłomowaniu, należy przedstawić odpowiedni protokół kominiarski wydany przez mistrza kominiarskiego, potwierdzający trwałe odłączenie od przewodu kominowego. Beneficjent końcowy zobowiązany jest przedłożyć ww. dokumenty w gminie, z którą zawarł umowę o dofinansowanie.

 

W związku z powyższym prosimy wszystkie zainteresowane osoby, posiadające tytuł prawny do lokalu, o składanie deklaracji w terminie do dnia 31 sierpnia 2022 r.

Deklaracje można dostarczać osobiście, pocztą lub drogą elektroniczną na adres: Urząd Gminy Nędza ul. Jana III Sobieskiego 5, 47-440 Nędza; e-mail:

Informacje o programie udzielane są pod numerem telefonu: 32 66 60 490

W ramach Programu należy zdemontować wszystkie "stare" nieefektywne źródła ciepła w danym lokalu i zainstalować jedno nowe ekologiczne. Może to być:

kocioł gazowy kondensacyjny,

kocioł na pellet drzewny o podwyższonym standardzie,

ogrzewanie elektryczne,

pompa ciepła powietrze/woda lub powietrze/powietrze,

podłączenie lokalu do wspólnego efektywnego źródła ciepła.

Dodatkowo możliwe będzie wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, wymiana okien i drzwi zewnętrznych, wykonanie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła. Kosztem kwalifikowanym w programie będzie także przygotowanie dokumentacji projektowej przedsięwzięcia.

Wysokość dotacji przypadającej na lokal mieszkalny będzie uzależniona od dochodów beneficjenta i może wynieść 30, 60 lub 90 proc. kosztów kwalifikowanych zadań finansowanych w ramach programu, zaś kwotowo od 15 tys. zł do 37,5 tys. zł.

Gmina Nędza należy do gmin u których w 2021 roku stwierdzone zostały największe przekroczenia norm zanieczyszczenia powietrza w związku z tym skorzysta z prawa do wyższego o 5 pkt. proc. poziomu dofinansowania w ww. programie.

 

Zaświadczenia o dochodach na potrzeby programu wydaje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nędzy.

kategoria: Powiązane pliki [3]
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
docx deklaracja Gmina Nędza.docx 22-08-04 10:34 16.64KB pobierz plik: deklaracja Gmina Nędza.docx
pdf Program_priorytetowy_Cieple_Mieszkanie.pdf 22-08-04 10:35 691.85KB pobierz plik: Program_priorytetowy_Cieple_Mieszkanie.pdf
pdf Regulamin programu.pdf 22-08-04 10:36 518.82KB pobierz plik: Regulamin programu.pdf
do góry