• Mapa strony
  • Tłumacz języka migowego
  • BiP

Niezbędne informacje

Godziny pracy urzędu
poniedziałek - 7:00 - 16:00
wtorek,środa, czwartek - 7:00 - 15:00
piątek - 7:00 - 14:00
ul. Jana III Sobieskiego 5
47-440 Nędza
tel.
32 410 20 18
32 410 23 99
fax
32 410 20 04

Wraca Fundusz Sołecki w gminie Nędza

14 Marzec 2024
kategoria:
Aktualności

Rada Gminy Nędza w dniu 27 lutego 2024r. podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki. Podjęcie powyższej uchwały było poprzedzone spotkaniem Przewodniczącego Rady Gminy  z Sołtysami gdzie podjęto dyskusję o zasadności podjęcia takiej uchwały. Fundusz sołecki to forma budżetu partycypacyjnego , zwanego również budżetem obywatelskim o którym decydują mieszkańcy danego sołectwa. Oznacza to że w budżecie gminy zostaną wyodrębnione środki finansowe zagwarantowane na wykonanie przedsięwzięć służących poprawie warunków sołectw naszej gminy.

Przebieg spotkania z Sołtysami relacjonuje Przewodniczący Rady Gminy Nędza:

„ Podczas spotkania z Sołtysami została przedstawiona propozycja wyodrębnienia Funduszu Sołeckiego, która spotkała się z akceptacją Sołtysów, dyskutowano również nad zmianą regulaminu przedstawiania propozycji do funduszu, tak, aby decyzję podejmowała możliwie największa grupa mieszkańców.”

 

do góry