do góry
 • Godziny pracy urzędu:
 • poniedziałek - 7:00 - 16:00
 • wtorek,środa, czwartek - 7:00 - 15:00, piątek - 7:00 - 14:00
 • ul. Jana III Sobieskiego 5
  47-440 Nędza

 • tel. 32 410 20 18
  32 410 23 99
  fax 32 410 20 04

Raporty o jakości powietrzaJAKOŚĆ POWIETRZA [KLIK]

Zakończenie realizacji projektu pn. „Koncepcja projektowa ścieżki rowerowej Nędza - Pietrowice Wielkie- Velke Hostice”

17 Grudzień 2019
kategoria:
Aktualności

Gmina Nędza zakończyła realizację projektu pn. „Koncepcja projektowa ścieżki rowerowej Nędza - Pietrowice Wielkie- Velke Hostice”, w wyniku którego powstała koncepcja przebiegu ścieżki rowerowej „Mała Silesia.  Projekt był realizowany w partnerstwie z Gmina Pietrowice wielkie oraz czeskim partnerem – gminą Velke Hostice przy współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa RP PRZEKRACZAMY GRANICE w wysokości:

całkowity budżet wszystkich partnerów: 44 373, 41 EUR

dofinansowanie EFRR:  37 717,39 EUR

Zgodnie z przyjętymi założeniami projektowana koncepcja trasy łączy partnerskie gminy: Gminę Nędza z Velkimi Hosticami, przebiega przez centrum powiatu Raciborskiego, następnie przez Gminę Krzanowice, punktem wspólnym koncepcji polskiej i czeskiej to Gródczanki w Gminie Pietrowice Wielkie. Koncepcja czeska ścieżki wiedzie  kolejno przez  Třebom, Sudice, Ściborzyce Wielkie( gmina Kietrz), nastepnie Hněvošice, Služovice, Štěpánkovice – Svoboda, Chlebičov, Velké Hoštice.

Koncepcja została stworzona w oparciu o wspólnie wypracowane ustalenia pomiędzy samorządami gmin polskich  i miejscowości czeskich, bierze pod uwagę istniejące już odcinki tras w terenie. 

Trasa po stronie polskiej ma długość 40 km, po stronie czeskiej 28 km.

Zaprojektowana koncepcja trasy rowerowej spełnia wymogi: spójności, bezpośredniości, wygody oraz atrakcyjności. Planowana trasa przebiega przez obszary cenne przyrodniczo, działania związane z jej wdrażaniem będą się wpisywały w założenia różnorodności środowiska naturalnego, z zachowaniem walorów krajobrazu i będą związane z zapobieganiem degradacji środowiska naturalnego, przy jednoczesnym wykorzystaniu tych zasobów na cele turystyczne.

Realizacja opracowanej koncepcji wpłynie na podniesienie konkurencyjności oferty turystycznej pogranicza polsko czeskiego na terenie Euroregionu Silesia, przyczyni  się

do zrównoważonego rozwoju tego terenu poprzez pozytywny wpływ na ochronę różnorodności biologicznej, dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego oraz spowoduje zwiększenie dostępności turystycznej przedmiotowego obszaru.

Władze  gmin i miejscowości czeskich wyraziły chęć kontynuowania prac  związanych z jej powstaniem przez podpisanie wspólnego listu intencyjnego.