• Mapa strony
  • Tłumacz języka migowego
  • BiP

Niezbędne informacje

Godziny pracy urzędu
poniedziałek - 7:00 - 16:00
wtorek,środa, czwartek - 7:00 - 15:00
piątek - 7:00 - 14:00
ul. Jana III Sobieskiego 5
47-440 Nędza
tel.
32 410 20 18
32 410 23 99
fax
32 410 20 04

Zawiadomienie o zwołaniu sesji Rady Gminy Nędza

28 Sierpień 2009
kategoria:
Aktualności

Nędza , dnia 25 sierpnia 2009 roku


Z A W I A D O M I E N I E
Działając zgodnie z art.20 ust.3 ustawy z dnia 8.3.1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. Nr 142 poz.1591 z późn. zm. ) oraz § 26 pkt 7 Statutu Gminy Nędza
podaje się do publicznej wiadomości zawiadomienie o zwołaniu
sesji Rady Gminy Nędza

TERMIN : 31 sierpnia 2009 roku ( PONIEDZIAŁEK ) GODZ. 15.30

MIEJSCE POSIEDZENIA : Urząd Gminy Nędza SALA NARAD Nr 14 I PIĘTRO

PRZEDMIOT OBRAD : PODEJMOWANIE UCHWAŁ W SPRAWIE:
1) uchylająca Uchwałę Nr XXXVII/299/09 Rady Gminy Nędza z dnia 26 czerwca 2009r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Raciborskiego ;
2) udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Raciborskiego;
3) zmian w budżecie Gminy na 2009 rok; projekt I
4) zmieniająca Uchwałę Nr XXXVI/288/09 RG Nędza z dnia 1.6.2009r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na realizację zadania pod nazwą "Termomodernizacja budynku Sali gimnastycznej przy SZG w Nędzy przy ulicy Jana Pawła II 41a" ;
5) zmian w budżecie Gminy na 2009 rok; projekt II
6) zmieniająca Uchwałę Nr XXVII/208/08 RG Nędza z dnia 27.10.2008r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla ZWiUK w Nędzy na 2009 rok;
7) zmian w budżecie Gminy na 2009 rok; projekt III
8) rozpatrzenia skargi na bezczynność Wójta Gminy Nędza ;
9) rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Nędza ;


WICEPRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
GERARD PANNEK

do góry