• Mapa strony
 • Tłumacz języka migowego
 • BiP

Niezbędne informacje

Godziny pracy urzędu
poniedziałek - 7:00 - 16:00
wtorek,środa, czwartek - 7:00 - 15:00
piątek - 7:00 - 14:00
ul. Jana III Sobieskiego 5
47-440 Nędza
tel.
32 410 20 18
32 410 23 99
fax
32 410 20 04

Zmiana Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” - zostanie zastosowane nowe rozwiązanie finansowe

02 Sierpień 2022
kategoria:
Aktualności

 

 

Zmiana Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” – zostanie zastosowane nowe rozwiązanie finansowe

Od dnia 15 lipca 2022 r. wprowadza się do Programu zmiany, dotyczące prefinansowania przedsięwzięć oraz wzrost maksymalnych kwot dotacji dla przedsięwzięć realizowanych przez beneficjentów Części 2) Programu do 47 000 zł  i Części 3) Programu do 79 000 zł.

Zmiana umożliwi Beneficjentom uprawnionym do podwyższonego lub najwyższego poziomu dofinansowania otrzymanie prefinansowania przedsięwzięcia (wypłaty części kwoty dotacji     w formie zaliczki).

Warunki dotacji:

 • Rozpoczęcie – nie wcześniej niż sześć miesięcy przed datą złożenia wniosku.
 • Okres realizacji – do 18 miesięcy od daty złożenia wniosku.
 • Rozpatrzenie wniosku – do 14 dni od daty wpływu do właściwego wfośigw.
 • Uzupełnienie wniosku – do 10 dni roboczych od otrzymania wezwania.
 • Sposób złożenia wniosku – wyłącznie przez GWD- formularz podpisany przez profil zaufany/podpis kwalifikowany. Istnieje możliwość wysłania wniosków w wersji papierowej (wydrukowany z GWD  wniosek opatrzony własnoręcznym podpisem wraz
  z wymaganymi załącznikami).
 • Warunki otrzymania dotacji - uzyskanie oraz dołączenie do wniosku :
 • zaświadczenie o dochodach/ zaświadczenie potwierdzające ustalone prawo do otrzymania zasiłku stałego, okresowego, rodzinnego lub stałego opiekuńczego wystawione na Wnioskodawcę
 • umowa z wykonawcą zawierająca dane wykonawcy (nazwa nip, nr konta i nr umowy) czas rozpoczęcie przedsięwzięcia oraz jego zakres i kwotę.
 • Beneficjent zobowiązany jest przedstawić potwierdzenie opłacenia wkładu własnego na realizację przedsięwzięcia
 • Finansowanie – dotacja w formie zaliczki na rachunek WYKONAWCY w terminie 14 dni po zawarciu umowy dotacji lecz nie wcześniej niż 14 dni przed datą rozpoczęcie przedsięwzięcia + środki własne + pozostała dotacja po zrealizowaniu przedsięwzięcia  wypłacona  na rachunek wykonawcy/Beneficjenta  w terminie 30 dni  od daty wpływu kompletnego i poprawnego wniosku o płatność.
 • Wypłata - maksymalnie w 3 częściach na podstawie złożonego wniosku o płatność na rachunek wykonawcy lub Beneficjenta.

 

WAŻNE!! Wykonawca, z którym Wnioskodawca podpisuje umowę musi działać na rynku usług budowlanych, remontowych lub montażowych co najmniej jeden rok lub posiadać doświadczenie w realizacji co najmniej 5 inwestycji dla beneficjentów w programie Czyste Powietrze.

Wnioskodawca na własną odpowiedzialność wybiera wykonawcę.  Wykonawca nie jest stroną postępowania w przypadku zwrotu dotacji. Wykonawca nie może być pełnomocnikiem Wnioskodawcy.

 

Załączniki do pobrania poniżej:

- Oświadczenie współmałżonka 5.5.0.

- Oświadczenie współwłaściciela 5.5.0.

- Pełnomocnictwo do PPCP z prefinansowaniem

- Wzór umowy z wykonawcą PREFINANSOWANIE

- Oświadczenie Wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na elektroniczną przesyłkę.

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

kategoria: Powiązane pliki [9]
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Oświadczenie Wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na elektroniczną przesyłkę.pdf 22-08-02 12:44 101.84KB pobierz plik: Oświadczenie Wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na elektroniczną przesyłkę.pdf
pdf Oświadczenie współmałżonka 5.5.0.pdf 22-08-02 12:45 429.78KB pobierz plik: Oświadczenie współmałżonka 5.5.0.pdf
pdf Oświadczenie współwłaściciela 5.5.0.pdf 22-08-02 12:45 429.66KB pobierz plik: Oświadczenie współwłaściciela 5.5.0.pdf
docx Pełnomocnictwo do PPCP z prefinansowaniem.docx 22-08-02 12:45 22.28KB pobierz plik: Pełnomocnictwo do PPCP z prefinansowaniem.docx
pdf Pełnomocnictwo do PPCP z prefinansowaniem.docx.pdf 22-08-02 12:46 129.69KB pobierz plik: Pełnomocnictwo do PPCP z prefinansowaniem.docx.pdf
docx Wzór umowy z wykonawcą PREFINANSOWANIE.docx 22-08-02 12:46 56.7KB pobierz plik: Wzór umowy z wykonawcą PREFINANSOWANIE.docx
pdf Wzór umowy z wykonawcą PREFINANSOWANIE.docx.pdf 22-08-02 12:47 241.33KB pobierz plik: Wzór umowy z wykonawcą PREFINANSOWANIE.docx.pdf
jpg czystep2.jpg 22-08-02 12:53 190.4KB pobierz plik: czystep2.jpg
jpg czystep3.jpg 22-08-02 12:54 177.09KB pobierz plik: czystep3.jpg
do góry