• Mapa strony
 • Tłumacz języka migowego
 • BiP

Niezbędne informacje

Godziny pracy urzędu
poniedziałek - 7:00 - 16:00
wtorek,środa, czwartek - 7:00 - 15:00
piątek - 7:00 - 14:00
ul. Jana III Sobieskiego 5
47-440 Nędza
tel.
32 410 20 18
32 410 23 99
fax
32 410 20 04
 • Znaleziono 2785 wiadomości.

 • Charakter działań przewidzianych w projekcie programu ograniczania niskiej emisji w Gminie Nędza

  30 listopad 2009
  kategoria:
  Aktualności

  Nędza , dnia 27.11.2009r. PPŚP 761/4/09 INFORMACJA Zgodnie z art. 48 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z. późn. z.m.) , po uzyskaniu uzgodnień z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Katowicach Nr RDOŚ-24-WOOŚ/0713/351/09/jw. Z

 • Porządek obrad na sesji Rady Gminy Nędza w dniu 30 LISTOPADA 2009 roku godz. 15.30

  25 listopad 2009
  kategoria:
  Aktualności

  Porządek obrad na sesji Rady Gminy Nędza w dniu 30 LISTOPADA 2009 roku godz. 15.30 1. Otwarcie sesji -stwierdzenie prawomocności obrad. 2. Zatwierdzenie Protokołu Nr XLII / 09 z poprzedniej sesji. 3. INFORMACJA PRZEWODNICZĄCEGO RADY GMINY o działaniach podejmowanych w okresie między sesyjnym. 4. SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY o pracach realizowanych w okresie między sesyjnym i z wykonania uchwał Rady Gminy . 5.

 • Zawiadomienie o zwołaniu Sesji Rady Gminy Nędza

  25 listopad 2009
  kategoria:
  Aktualności

  Nędza , dnia 24 listopada 2009 roku Z A W I A D O M I E N I E Działając zgodnie z art.20 ust.3 ustawy z dnia 8.3.1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. Nr 142 poz.1591 z późn. zm. ) oraz § 26 pkt 7 Statutu Gminy Nędza podaje się do publicznej wiadomości zawiadomienie o zwołaniu sesji Rady Gminy Nędza TERMIN : 30 listopada 2009 roku ( PONIEDZIAŁEK ) GODZ. 15.30 MIEJSCE POSIEDZENIA : Urząd Gminy Nędza SALA

 • Bezpłatny wynajem sali do prowadzenia działalności statutowej.

  23 listopad 2009
  kategoria:
  Aktualności

  Nędza, dnia 18 listopada 2009 roku wg rozdzielnika dot. sali wraz z zapleczem w Nędzy ul. Strażacka nr 2              Informuję ,że remont sali wraz z zapleczem kuchennym na parterze w budynku wielofunkcyjnym na ul. Strażackiej nr 2 w Nędzy został zakończony . Wszystkie stowarzyszenia działające na terenie Gminy mają możliwość bezpłatnego

 • Spotkanie informacyjne dotyczące kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Nędza

  17 listopad 2009
  kategoria:
  Aktualności

  OGŁOSZENIE W związku z realizacją projektu PN. "BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ NA TERENIE GMINY NĘDZA" przedstawiciele firmy MGGP S.A. będą odwiedzać domy w celu uzyskania zgody na lokalizację kanałów sanitarnych na poszczególnych posesjach. W celu sprawnej realizacji projektu prosimy o: poważne potraktowanie sprawy, wyrozumiałość, chęć współpracy z osobami reprezentującymi w/w firmę oraz zamknięcie psów dla

 • Projekt - TWOJA KREW MOJĄ SZANSĄ NA ŻYCIE

  06 listopad 2009
  kategoria:
  Aktualności

   TWOJA KREW MOJĄ SZANSĄ NA ŻYCIE Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu w ramach projektu TWOJA KREW MOJĄ SZANSĄ NA ŻYCIE stało się posiadaczem wysokospecjalistycznego ambulansu do poboru krwi ,który został zakupiony ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego . Celem Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa jest pozyskanie nowych dawców krwi ,docierając

 • Ogłoszenie II konkursu ofert na zadanie w zakresie:

  27 październik 2009
  kategoria:
  Aktualności

  WÓJT GMINY NĘDZA ul. Sobieskiego 5 47 – 440 NĘDZA woj. śląskie tel / fax 410 23 99 e-mail: ug @ nedza.pl http:// www.nedza.pl NIP: 639-10-04-056 REGON: 000541121 ogłasza II konkurs ofert na zadanie w zakresie : UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU W TYM ORGANIZOWANIE ZADAŃ W ZAKRESIE PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIE

 • Konkurs - Liderzy Filantropii

  22 październik 2009
  kategoria:
  Aktualności

  Lider Filantropii - Zapraszamy firmy do udziału w konkursie Forum Darczyńców w Polsce ogłasza trzecią edycję konkursu Liderzy Filantropii, którego celem jest promocja społecznego zaangażowania biznesu i wyłonienie firm, które przekazują najwięcej środków na działania społeczne. Tytuł "Lidera Filantropii 2009" przyznany zostanie w dwóch kategoriach: firmie, która przekazała w minionym roku na cele społeczne

 • Obwieszczenie o I licytacji

  22 październik 2009
  kategoria:
  Aktualności

  OBWIESZCZENIE O I  LICYTACJI Podaje się do publicznej wiadomości , że : Dnia27 października 2009r. godzina 8,00 w lokalu - Urzędu Skarbowego w Raciborzu przy ul. - Drzymały 32 (pokój 45) Odbędzie się sprzedaż licytacyjna wyszczególnionych niżej ruchomości co do których orzeczono przepadek na rzecz Skarbu Państwa na podstawie decyzji Naczelnika Urzędu Skarbowego w Raciborzu nr EA/75/POJ/5/09/4142/09

 • Ogłaszenie III konkursu ofert na zadanie w zakresie:

  22 październik 2009
  kategoria:
  Aktualności

  WÓJT GMINY NĘDZA ul. Sobieskiego 5 47 – 440 NĘDZA woj. śląskie tel / fax 410 23 99 e-mail: ug @ nedza.pl http:// www.nedza.pl NIP: 639-10-04-056 REGON: 000541121 Ogłasza III konkurs ofert na zadanie w zakresie : "PORZĄDKU I BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA PATOLOGIOM SPOŁECZNYM" Plik pdf do pobrania

do góry