do góry
 • Godziny pracy urzędu:
 • poniedziałek - 7:00 - 16:00
 • wtorek,środa, czwartek - 7:00 - 15:00, piątek - 7:00 - 14:00
 • ul. Jana III Sobieskiego 5
  47-440 Nędza

 • tel. 32 410 20 18
  32 410 23 99
  fax 32 410 20 04

Edukacja EkologicznaMonitoring powietrzaInformacja o ogłoszonym poziomie jakości powietrzaRaporty o jakości powietrzaJAKOŚĆ POWIETRZA [KLIK]

Na szczególne podkreślenie zasługuje fakt wyjątkowego położenia gminy Nędza na tle trzech istniejących i dwóch postulowanych korytarzy ekologicznych.

Poprzez obszar gminy Nędza, a dokładniej przez jej część usytuowaną na krawędzi zachodniej Płaskowyżu Rybnickiego i w Dolinie Górnej Odry, przebiega korytarz ekologiczny o znaczeniu międzynarodowym. Tam bowiem przebiega główna trasa wiosennych i jesiennych ciągów ptaków oraz prowadziła niegdyś i prowadzi do dziś ważna droga przenikania ciepłolubnych elementów fauny i flory, z ich nie zniszczonych przez zlodowacenia południowych ostoi, w kierunku północnym.

Lasy północnej i wschodniej części gminy należą do makroostoi Lasów Rudzkich, stanowiącej (obok Lasów Kobiórsko-Pszczyńskich) kluczowy element korytarza łączącego doliny Wisły i Odry.

Trzeci funkcjonujący korytarz ekologiczny rozpoczyna się w rezerwacie Łężczok i stanowi najkrótsze połączenie rezerwatu z kompleksami Lasów Rudzkich i Lasów Pszczyńskich poprzez dolinę Potoku Kłokocińskiego.

Z kolei postulowane korytarze ekologiczne miałyby przebiegać od rezerwatu Łężczok na południe i łączyć go z doliną Olzy – pierwszy poprzez dolinę Lesznicy, drugi poprzez dolinę Szotkówki.

 

Opracowano  na podstawie pracy: J. Duda, W. Włoch, L. Trząski: Wstępne rozpoznanie warunków przyrodniczo-krajobrazowych gminy Nędzy, 1999.