do góry
 • Godziny pracy urzędu:
 • poniedziałek - 7:00 - 16:00
 • wtorek,środa, czwartek - 7:00 - 15:00, piątek - 7:00 - 14:00
 • ul. Jana III Sobieskiego 5
  47-440 Nędza

 • tel. 32 410 20 18
  32 410 23 99
  fax 32 410 20 04

Edukacja EkologicznaMonitoring powietrzaInformacja o ogłoszonym poziomie jakości powietrzaRaporty o jakości powietrzaJAKOŚĆ POWIETRZA [KLIK]

Pod względem hydrograficznym obszar gminy Nędza w całości należy do dorzecza Odry. Głównymi ciekami gminy są, oprócz Odry stanowiącej jej zachodnią granicę, rzeka Sumina z kilkoma lewobrzeżnymi dopływami, potok Łęgoń wpadający do Odry na północno-zachodnim krańcu gminy, oraz źródliskowy odcinek Białego Potoku.

Zakole rzeki i drzewa
Rezerwat Łężczok

Sumina jest jedną z najczystszych rzek Górnego Śląska, której wody należą do II klasy czystości. Dolny bieg potoku Łęgoń, jak i Suminy, został uregulowany. W wyniku dawnych prac melioracyjnych w dolinie Suminy zniszczone zostały siedliska roślinności bagiennej. W górnym biegu rzeczki częściowo zachowało się naturalne ukształtowanie meandrującego jej koryta. Wzdłuż górnego środkowego biegu Suminy zlokalizowano wiele stawów hodowlanych. W ostatnich latach także w dolnym biegu (na północ od wsi Ciechowice), na dawnych łąkach powstały trzy duże stawy o łącznej powierzchni około 100 ha.

Innymi znaczącymi antropogenicznymi zbiornikami wodnymi gminy są stawy rezerwatu Łężczok zasilane wodami Łęgonia, częściowo wodami Suminy i kilku mniejszych potoków oraz kilkanaście bezodpływowych wyrobisk pożwirowych, w większości położonych w pobliżu Odry na południe od wsi Łęg.

 

Opracowano  na podstawie pracy: J. Duda, W. Włoch, L. Trząski: Wstępne rozpoznanie warunków przyrodniczo-krajobrazowych gminy Nędzy, 1999.