• Mapa strony
  • Tłumacz języka migowego
  • BiP

Niezbędne informacje

Godziny pracy urzędu
poniedziałek - 7:00 - 16:00
wtorek,środa, czwartek - 7:00 - 15:00
piątek - 7:00 - 14:00
ul. Jana III Sobieskiego 5
47-440 Nędza
tel.
32 410 20 18
32 410 23 99
fax
32 410 20 04
Strona główna Nasza Gmina Informacja publiczna

Forma wniosku o udostępnienie informacji publicznej jest dowolna.

Gmina Nędza nie przyjęła gotowego formularza. W celu uzyskania odpowiedzi na wniosek o dostęp do informacji publicznej nie są wymagane dane osobowe wnioskodawcy. Konieczne natomiast są dane kontaktowe np. adres e-mail , na który zostanie przesłana odpowiedź.

Dane osobowe wymagane są natomiast w przypadku, kiedy Wójt Gminy wydaje decyzję administracyjną o odmowie udostępnienia informacji publicznej  lub umorzenia postępowania , jeśli wnioskodawca na etapie złożenia wniosku nie poda tych danych osobowych to będzie proszony o ich uzupełnienie.

Wnioski pisemne o udostępnienie informacji publicznej można składać bezpośrednio w Urzędzie Gminy w Nędzy w sekretariacie pokój Nr 17 – I piętro – można je składać również za pomocą telefaksu (  bezpośredni  32 410 20 04 lub tel. wewn. Nr 23 ) .

Wnioski składane za pomocą poczty elektronicznej należy przesyłać na adres: 

Informację publiczną można uzyskać również telefonicznie pod numerami telefonów:

32  410 23 99   lub   32 410 20 18 

wewnętrzny:

  • wewn. 24 prawo miejscowe, akty prawa stanowione przez Radę Gminy ,  akty prawa wytwarzane w Urzędzie Gminy , całość spraw związanych z funkcjonowaniem Urzędu Gminy – sekretarz gminy
  • wewn. 31 całość spraw związanych z finansami Gminy -  skarbnik gminy .
  • wewn. 30całość spraw związanych z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego Gminy – kierownik Referatu Inwestycji i Gospodarki .
do góry