• Mapa strony
  • Tłumacz języka migowego
  • BiP

Niezbędne informacje

Godziny pracy urzędu
poniedziałek - 7:00 - 16:00
wtorek,środa, czwartek - 7:00 - 15:00
piątek - 7:00 - 14:00
ul. Jana III Sobieskiego 5
47-440 Nędza
tel.
32 410 20 18
32 410 23 99
fax
32 410 20 04
Strona główna Nasza Gmina Projekty/ dofinansowania Projekt LIFE. Śląskie. Przywracamy błękit.

 

W dniu 22 lutego 2022 roku w Sali Sejmu Śląskiego w Katowicach po podpisaniu umowy o dofinansowanie gmina Nędza uroczyście odebrała Certyfikat partnerstwa w projekcie LIFE „Śląskie. Przywracamy błękit”. Głównym założeniem projektu jest kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego. W ramach projektu powstanie stanowisko Gminnego Ekodoradcy, który będzie odpowiadał za wdrożenie działań mających na celu poprawę jakości powietrza na terenie województwa,  w tym wsparcie mieszkańców w zakresie pozyskiwania dotacji do wymiany źródeł ciepła oraz podniesienia efektywności energetycznej budynków. Ponadto w ramach projektu powstanie wojewódzki system eko-informacji mieszkańca, zostaną zwiększone obszary zieleni zgodnie z założeniami POP Województwa śląskiego,  wdrożony będzie monitoring emisji i badania próbek oraz zostaną wypracowane modele zmniejszające oddziaływanie środowiskowe w budynkach użyteczności publicznej. Projekt będzie realizowany w latach 2022-2027. Budżet zaplanowany dla Gminy Nędza wynosi 78 529 EUR natomiast cały program opiewa na kwotę 76 mln zł. Oprócz środków z programu LIFE w wysokości 45 mln zł program będzie współfinansowany ze środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 26 mln (w przypadku Gminy Nędza jest to kwota 27 485 EUR).  Pozostałą  wartość uzupełniają środki własne samorządów oraz budżet województwa śląskiego.

do góry