• Mapa strony
  • Tłumacz języka migowego
  • BiP

Niezbędne informacje

Godziny pracy urzędu
poniedziałek - 7:00 - 16:00
wtorek,środa, czwartek - 7:00 - 15:00
piątek - 7:00 - 14:00
ul. Jana III Sobieskiego 5
47-440 Nędza
tel.
32 410 20 18
32 410 23 99
fax
32 410 20 04

Kościół parafialny św. Anny

Budynek murowany, widok od wieży, z przodu brama wjazdowa na teren przykościelny
Kościół parafialny pw. św. Anny

W centralnej części wsi, przy ul. Wiejskiej, usytuowany jest kościół parafialny pw. św. Anny. Zbudowano go tuż przed II wojną światową, w latach 1937-39. Jest to budynek murowany, potynkowany, trójnawowy. Posiada prosto zamknięte prezbiterium oraz półkoliście zamknięte okna i wejścia. Od zachodu znajduje się czworoboczna, pięciokondygnacyjna wieża zwieńczona piramidalnym dachem. Nad wejściem widnieje koliste okno. Partia dzwonnicy zwieńczona jest gzymsem. Kościół posiada nowoczesny wystrój.

Kapliczna i krzyż

Obiekt murowany, z przodu widok na figurę Jana Nepomucena na postumencie
Kapliczka z XIX wieku 

Naprzeciwko kościoła stoi, zbudowana na początku XIX wieku, kapliczka. Jest to obiekt murowany, potynkowany, rozmieszczony na planie kwadratu. Posiada ścięte narożniki oraz półkoliście zamknięte okna i wejście. Jej ściany koronuje gzyms kostkowy. Wewnątrz na kamiennym, wypukłym postumencie z XVIII wieku stoi kamienna figura św. Jana Nepomucena. Prawdopodobnie pierwotnie figura ta stała pod gołym niebem.

Obok kapliczki znajduje się krzyż Boża Męka, ufundowany w 1896 r. przez Augusta Przybillę z Babic. Kamienny krzyż stoi na trójkondygnacyjnym, uskokowym postumencie i jest zwieńczony krenelażem. W półkolistej wnęce widać figurkę Matki Boskiej Bolesnej. Ramiona krzyża posiadają trójlistne zakończenie.

Podobny krzyż stoi na skarpie przy skrzyżowaniu ul. Arki Bożka i ul. Raciborskiej, gdzie został postawiony w końcu XIX wieku.

Zabudowania mieszkalne

Dla wsi Babice charakterystyczne są również budynki mieszkalno-gospodarcze, zbudowane około 1890 r. Wszystkie są murowane, potynkowane, z częścią gospodarczą usytuowaną pod wspólnym dachem.

Przykładami takiej zabudowy są m.in. obiekty:

  • ul. Arki Bożka 4;
  • ul. Polna 11;
  • ul. Wiejska 62;
  • ul. Wiejska 71 – obecnie opuszczony;
  • ul. Wiejska 72;
  • ul. Wiejska 74 – obecnie opuszczony.

Opracowano na podstawie materiałów Urzędu Gminy w Nędzy oraz publikacji: R. Respondowski, E. Wieczorek: Inwentaryzacja krajoznawcza województwa katowickiego. Zeszyt 15. Gmina Nędza, Regionalna Pracownia Krajoznawcza PTTK. Katowice 1995.

do góry