• Mapa strony
  • Tłumacz języka migowego
  • BiP

Niezbędne informacje

Godziny pracy urzędu
poniedziałek - 7:00 - 16:00
wtorek,środa, czwartek - 7:00 - 15:00
piątek - 7:00 - 14:00
ul. Jana III Sobieskiego 5
47-440 Nędza
tel.
32 410 20 18
32 410 23 99
fax
32 410 20 04

Cmenatarz

Murowana kapliczka z ceglanym dachem, w tle budynek
Kapliczka w Łęgu

W północnej części wsi, na granicy z Zawadą Książęcą, zlokalizowany jest cmentarz, założony około 1870 r. Posiada regularny układ. Do dzisiaj zachowały się kamienne krzyże nagrobne z końca XIX wieku. Pośrodku cmentarza do roku 1992 stał zabytkowy drewniany kościółek z Ostroga. Niestety spłonął on doszczętnie w wyniku pożaru i do dzisiaj pozostały po nim tylko fundamenty.

Biała kapliczka z czerwonymi zdobieniami, z przodku krzyż na postumencie
Kapliczka i Krzyż Boża Męka

Cmentarz otoczony jest drewnianym płotem z kratownicowym, ukośnym układem listew. Drewniana bramka konstrukcji słupowej pochodzi z 1870 r. i ma dwuspadowy daszek pobity gontem. W jej zwieńczeniu widnieje drewniany krzyż. W centralnej części cmentarza na prostopadłościennym postumencie stoi kamienna figura Pieta z 1870 r.

Obok bocznego wejścia na cmentarz stoi kamienny krzyż Boża Męka z 1935 r. Krzyż posiada dwukondygnacyjny, uskokowy postument, zwieńczony gzymsem. We wnęce, zamkniętej trójlistnie, umieszczono figurkę Matki Boskiej.

Z drugiej strony wejścia na cmentarz znajduje się mogiła żołnierzy niemieckich poległych podczas ostatniej wojny. Na mogile stoi nagrobny krzyż z prostopadłościennym postumentem, zwieńczonym gzymsem. Do postumentu przymocowana jest szklana tablica inskrypcyjna.

Kapliczka

Biała kapliczka otoczona drzewami
Kapliczka przy żwirowni w Łęgu

Przy ul. Saperskiej usytuowana jest kapliczka zbudowana na początku XX wieku. Jest to obiekt murowany, rozmieszczony na planie kwadratu, posiada potynkowane ściany o podziałach ramowych. Od frontu zarówno narożniki jak i szczyt zwieńczone są sterczynami z dwuspadowymi daszkami. W szczycie znajduje się półkoliście zamknięta wnęka z obrazem Matki Boskiej. Ściany kapliczki zwieńczone są ceglanym fryzem kostkowym. Wewnątrz jest współczesny ołtarzyk.

Obok kapliczki stoi kamienny krucyfiks z końca XIX wieku. Posiada on dwukondygnacyjny, uskokowy postument, zwieńczony gzymsem.

Podobna kapliczka, zbudowana w 1909 r., stoi przy ul. Szkolnej. W jej wnętrzu znajduje się drewniana, polichromowana figura św. Jana Nepomucena z połowy XIX w.

Krzyż Boża Męka

W ogrodzie przy ul. Okrężnej stoi kamienny krzyż Boża Męka, pochodzący prawdopodobnie z 1900 r. Posiada dwukondygnacyjny, uskokowy postument, zwieńczony gzymsem. W półkolistej wnęce (ujętej kanelowanymi pilastrami) znajduje się figurka Matki Boskiej Bolesnej. Krzyż otoczony jest metalowym płotkiem z murowanymi filarkami.

Tuż przy żwirowni, w otoczeniu drzew, usytuowana jest kapliczka z końca XIX wieku. Jest to obiekt murowany, potynkowany, zbudowany na planie kwadratu. Kapliczka posiada obramioną fasadę i schodkowy szczyt, a w prostokątnej wnęce znajduje się obraz Matki Boskiej z Dzieciątkiem. Tradycja wiąże tę kapliczkę z cmentarzem cholerycznym.

Zabudowania mieszkalne

We wsi na uwagę zasługują też budynki zbudowane około 1890 roku. Wszystkie są parterowe, murowane i potynkowane. Posiadają część gospodarczą pod wspólnym dachem. Do tego typu obiektów należą m.in. następujące budynki:

  • ul. Stwosza 3 - na osi drewniany ganek z dekoracyjnym układem listew;
  • ul. Szkolna 12 - wejście do chlewika z ząbkowatym obramieniem;
  • ul. Szkolna 14;
  • ul. Wyzwolenia 3.

Opracowano na podstawie materiałów Urzędu Gminy w Nędzy oraz publikacji: R. Respondowski, E. Wieczorek: Inwentaryzacja krajoznawcza województwa katowickiego. Zeszyt 15. Gmina Nędza, Regionalna Pracownia Krajoznawcza PTTK. Katowice 1995.

do góry