• Mapa strony
  • Tłumacz języka migowego
  • BiP

Niezbędne informacje

Godziny pracy urzędu
poniedziałek - 7:00 - 16:00
wtorek,środa, czwartek - 7:00 - 15:00
piątek - 7:00 - 14:00
ul. Jana III Sobieskiego 5
47-440 Nędza
tel.
32 410 20 18
32 410 23 99
fax
32 410 20 04

Na terenie gminy Nędza znajduje się ponad 50 kilometrów tras rowerowych.

Istniejące to:

• Trasa nr 6 — od Raciborza w kierunku Łęgu, Zawady Książęcej, Ciechowic, Nędzy, Nędzy-Rogola — dalej lasem do leśniczówki Wildek — dalej w kierunku Rud (połączenie w gminą Kuźnia Raciborska);

• Trasa nr 344 — z Arboretum Bramy Morawskiej — przez Markowice — wjazd do Rezerwatu Łężczok — na wysokości gospodarstwa rolnego (dawny PGR) obok stawów rybnych lasem wzdłuż torów kolejowych wychodzi w Nędzy ul. Towarową na drogę- ul. 1 Maja w kierunku do Ciechowic —obok RSP-Ciechowice skręt w prawo w kierunku promu — dalej w kierunku Łubowic — koniec na ruinach zamku Eichendorffa. (połączenie w gminą Rudnik).

Planowane do wykonania:

• Trasa nr 314 — biegnie od strony gminy Lyski- Sumina dworzec Górki Śląskie omija prawą stroną — obok alei Dębowej wchodzi w las do Rud;

• Trasa nr 330 — to przedłużenie trasy z Żytnej-Adamowic - z lasu wychodzi obok Ośrodka Wypoczynkowego AquaBrax — dalej lasem obok stawów ul. Borowiec w Nędzy do ul. Jana Pawła — Rogol — lasem wzdłuż torów kolejowych obok Siedlisk wychodzi w kierunku Kuźni Raciborskiej;

• Trasa 331 — łączy gminę Lyski od strony miejscowości Dzimierz — w kierunku na Raszczyce do Babic — przecina ul. Rudzką i ul. Rybacką, biegnie do Łężczoka łącząc się z pozostałymi trasami biegnącymi przez rezerwat;

• Trasa nr 362 — rozpoczyna się za Ośrodkiem Wypoczynkowym AquaBrax — dalej biegnie do Bogunic, następnie do Górek Śląskich — lasem do Szymocic i w kierunku do Kuźni Raciborskiej za osiedlem.

W planach jest również ścieżka rowerowa, która prowadziłaby nasypem dawnej wąskotorówki - zaczyna się w Markowicach i prowadzi przez Babice, Szymocice, aż do Rud. Inwestycja jest wieloetapowa. Na samym początku konieczne było przejęcie wąskotorówki przez PKP, bo to osobne majątki. To udało się już zrobić. Gmina Nędza wystąpiła do PKP o nieodpłatne przekazanie tego terenu na rzecz Gminy. Kolej długo się wahała. Niedawno pokazało się światełko w tunelu - PKP jest skłonne teren przekazać pod warunkiem, że Gmina przeznaczy go na cele transportowe. Następnie okazało się, że teren objęty jest nadzorem konserwatorskim. Obecnie Gmina chce doprowadzić do spotkania z konserwator, najlepiej w terenie, tak, by mogła na własne oczy się przekonać, że z wąskotorówki właściwie nie zostało już ani śladu. Gminie zależy na rezygnacji z opieki konserwatorskiej, co z kolei umożliwi ubieganie się o środki zewnętrzne na budowę ścieżki.

 

Ciekawe trasy rowerowe można również zaplanować na stronie: www.rowery.subregion.pl:

 

W ORSIP - oficjalnym portalu mapowym województwa śląskiego została opublikowana mapa szlaków rowerowych i turystycznych. Dane źródłowe zostały pozyskane z portalu slaskie.travel, OpenStreetMap oraz gmin i powiatów. Na ich podstawie pracownicy Śląskiego Centrum Społeczeństwa Informacyjnego starali się odtworzyć realny przebieg szlaków.

Szlaki te nie były weryfikowane w terenie dlatego mogą się zdarzać błędy. Rozbieżności w przebiegu można zgłaszać poprzez funkcję zgłoś błąd, dostępną w ORSIP.

Szlaki opublikowane są w module Turystyka i kultura i aby otrzymać szczegółowe informacje o szlaku, należy wybrać narzędzie identyfikujące obiekt na mapie "i" a następnie kliknąć na wybrany szlak.

Link do mapy ze szlakami http://mapy.orsip.pl/imap/?locale=pl&gui=new&sessi.

do góry