• Mapa strony
 • Tłumacz języka migowego
 • BiP

Niezbędne informacje

Godziny pracy urzędu
poniedziałek - 7:00 - 16:00
wtorek,środa, czwartek - 7:00 - 15:00
piątek - 7:00 - 14:00
ul. Jana III Sobieskiego 5
47-440 Nędza
tel.
32 410 20 18
32 410 23 99
fax
32 410 20 04
Strona główna Urząd Klauzula Informacyjna RODO

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej RODO) oraz stosownie do art. 13 tego Rozporządzenia informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Wójta Gminy Nędza.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Nędza,
  Jana III Sobieskiego, 47-440 Nędza, reprezentowana przez Wójta Gminy Nędza;
 2. Wójt Gminy Nędza wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail: lub pod numerem tel. 32 66 60 490, w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu dopełnienia obowiązków określonych w przepisach prawa na podstawie art. 6 ust 1 lit. c RODOa także do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e RODO;
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
 5. Pani/Pana dane będą przechowywane tak długo jak nakazują przepisy.
 6. Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 7. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,
 9. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
 10. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do krajów trzecich i organizacji międzynarodowych.
 11. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne. Konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości realizacji sprawy.

 Poniżej publikujemy klauzule informacyjne dotyczące przetwarzania danych osobowych dla poszczegółnych spraw załatwianych w Urzędzie Gminy w Nędzy

kategoria: Powiązane pliki [41]
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Klauzula - generalna dot. ustawy o samorządzie gminnym.pdf 19-07-18 07:12 178.77KB pobierz plik: Klauzula - generalna dot. ustawy o samorządzie gminnym.pdf
pdf klauzula dot. organizacji pozarządowych.pdf 19-07-18 07:13 156.37KB pobierz plik: klauzula dot. organizacji pozarządowych.pdf
pdf Klauzula - dot. użytkowania dróg gminnych.pdf 19-07-18 07:13 159.87KB pobierz plik: Klauzula - dot. użytkowania dróg gminnych.pdf
pdf Klauzula - dot. zagospodarowania przestrzennego.pdf 19-07-18 07:13 178.03KB pobierz plik: Klauzula - dot. zagospodarowania przestrzennego.pdf
pdf Klauzula - dot. zamówień publicznych.pdf 19-07-18 07:13 155.95KB pobierz plik: Klauzula - dot. zamówień publicznych.pdf
pdf Klauzula - dot. Rady Gminy.pdf 19-07-18 07:14 153.16KB pobierz plik: Klauzula - dot. Rady Gminy.pdf
pdf Klauzula - dot. sesji i posiedzeń komisji Rady Gminy.pdf 19-07-18 07:14 163.43KB pobierz plik: Klauzula - dot. sesji i posiedzeń komisji Rady Gminy.pdf
pdf Klauzula - dot. odpadów komunalnych.pdf 19-07-18 07:14 148.59KB pobierz plik: Klauzula - dot. odpadów komunalnych.pdf
pdf Klauzula - dot. opieki nad zabytkami.pdf 19-07-18 07:14 172.7KB pobierz plik: Klauzula - dot. opieki nad zabytkami.pdf
pdf Klauzula - dot. oświaty.pdf 19-07-18 07:14 156.67KB pobierz plik: Klauzula - dot. oświaty.pdf
pdf Klauzula - dot. numeracji porządkowej nieruchomości.pdf 19-07-18 07:14 157.19KB pobierz plik: Klauzula - dot. numeracji porządkowej nieruchomości.pdf
pdf Klauzula - dot. ochrony środowiska.pdf 19-07-18 07:15 155.03KB pobierz plik: Klauzula - dot. ochrony środowiska.pdf
pdf Klauzula - dot. eksploatacja urządzeń i mienia komunalnego.pdf 19-07-18 07:15 157.95KB pobierz plik: Klauzula - dot. eksploatacja urządzeń i mienia komunalnego.pdf
pdf Klauzula - dot. naboru beneficjentów do udziału w projekcie.pdf 19-07-18 07:15 156.41KB pobierz plik: Klauzula - dot. naboru beneficjentów do udziału w projekcie.pdf
pdf Klauzula - dot. udostępniania informacji publicznej.pdf 19-07-18 07:15 156.07KB pobierz plik: Klauzula - dot. udostępniania informacji publicznej.pdf
pdf Klauzula - dot. wniosków o przydział lokalu mieszkalnego lub socjalnego.pdf 19-07-18 07:15 161.59KB pobierz plik: Klauzula - dot. wniosków o przydział lokalu mieszkalnego lub socjalnego.pdf
pdf Klauzula - dot. zarządzania kryzysowego.pdf 19-07-18 07:15 157.93KB pobierz plik: Klauzula - dot. zarządzania kryzysowego.pdf
pdf Klauzula - dot. szacowania szkód w rolnictwie.pdf 19-07-18 07:15 240.08KB pobierz plik: Klauzula - dot. szacowania szkód w rolnictwie.pdf
pdf Klauzula - dot. uczniów, studentów, stażystów odbywających praktyki, staż w Urzędzie Gminy Nędza.pdf 19-07-18 07:16 158.17KB pobierz plik: Klauzula - dot. uczniów, studentów, stażystów odbywających praktyki, staż w Urzędzie Gminy Nędza.pdf
pdf Klauzula - dot. skarg i wniosków.pdf 19-07-18 07:16 156.85KB pobierz plik: Klauzula - dot. skarg i wniosków.pdf
pdf Klauzula - dot. skazanych.pdf 19-07-18 07:16 155.26KB pobierz plik: Klauzula - dot. skazanych.pdf
pdf Klauzula - dot. rejestru CEDIG.pdf 19-07-18 07:17 156.7KB pobierz plik: Klauzula - dot. rejestru CEDIG.pdf
pdf Klauzula - dot. rejestru korespondencji.pdf 19-07-18 07:20 155.41KB pobierz plik: Klauzula - dot. rejestru korespondencji.pdf
pdf Klauzula - dot. rejestru wyborców.pdf 19-07-18 07:20 156.08KB pobierz plik: Klauzula - dot. rejestru wyborców.pdf
pdf Klauzula - dot. pełnomocnictw i upoważnień.pdf 19-07-18 07:22 156.12KB pobierz plik: Klauzula - dot. pełnomocnictw i upoważnień.pdf
pdf Klauzula - dot. powiadamiania poprzez wiadomość sms o należnościach pieniężnych.pdf 19-07-18 07:23 156.63KB pobierz plik: Klauzula - dot. powiadamiania poprzez wiadomość sms o należnościach pieniężnych.pdf
pdf Klauzula - dot. profilaktyki antyalkoholowej i wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.pdf 19-07-18 07:23 157.99KB pobierz plik: Klauzula - dot. profilaktyki antyalkoholowej i wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.pdf
pdf Klauzula - dot. monitoringu.pdf 19-07-18 07:23 175.94KB pobierz plik: Klauzula - dot. monitoringu.pdf
pdf Klauzula - dot. naborów na stanowiska pracy.pdf 19-07-18 07:23 157.63KB pobierz plik: Klauzula - dot. naborów na stanowiska pracy.pdf
pdf Klauzula - dot. kontrahentów Urzędu Gminy w Nędzy.pdf 19-07-18 07:23 157.2KB pobierz plik: Klauzula - dot. kontrahentów Urzędu Gminy w Nędzy.pdf
pdf Klauzula - dot. Kwalifikacji wojskowej i OSP.pdf 19-07-18 07:23 157KB pobierz plik: Klauzula - dot. Kwalifikacji wojskowej i OSP.pdf
pdf Klauzula - dot. mienia komunalnego i gospodarki nieruchomościami.pdf 19-07-18 07:24 179.55KB pobierz plik: Klauzula - dot. mienia komunalnego i gospodarki nieruchomościami.pdf
pdf Klauzula - dot. Archiwum Zakładowego.pdf 19-07-18 07:24 157.13KB pobierz plik: Klauzula - dot. Archiwum Zakładowego.pdf
pdf Klauzula - dot. Funduszu świadczeń socjalnych.pdf 19-07-18 07:24 157KB pobierz plik: Klauzula - dot. Funduszu świadczeń socjalnych.pdf
pdf Klauzula - dot. spraw podatkowych.pdf 19-07-18 07:24 156.2KB pobierz plik: Klauzula - dot. spraw podatkowych.pdf
pdf Klauzula informacyjna dot. USC.pdf 19-07-18 07:25 164.87KB pobierz plik: Klauzula informacyjna dot. USC.pdf
pdf Klauzula - dot. ewidencji ludności.pdf 19-07-23 12:14 187.83KB pobierz plik: Klauzula - dot. ewidencji ludności.pdf
pdf Klauzula - dot. powiadamiania osób trzecich w razie wypadku pracownika Urzędu.pdf 19-09-23 07:59 170.56KB pobierz plik: Klauzula - dot. powiadamiania osób trzecich w razie wypadku pracownika Urzędu.pdf
pdf Klauzula - dot. przetwarzania danych osobwych klientów Kasy Urzędu.pdf 19-11-13 12:55 160.45KB pobierz plik: Klauzula - dot. przetwarzania danych osobwych klientów Kasy Urzędu.pdf
pdf Klauzula - dot. mieszkańców, stron i uczestników postępowania administracyjnego 19-11-20 12:57 170.88KB pobierz plik: Klauzula - dot. mieszkańców, stron i uczestników postępowania administracyjnego
pdf Klauzula - dot. oświadczeń majątkowych.pdf 19-11-13 12:55 158.5KB pobierz plik: Klauzula - dot. oświadczeń majątkowych.pdf
do góry