• Mapa strony
  • Tłumacz języka migowego
  • BiP

Niezbędne informacje

Godziny pracy urzędu
poniedziałek - 7:00 - 16:00
wtorek,środa, czwartek - 7:00 - 15:00
piątek - 7:00 - 14:00
ul. Jana III Sobieskiego 5
47-440 Nędza
tel.
32 410 20 18
32 410 23 99
fax
32 410 20 04
Strona główna Urząd Ogłoszenia urzędu

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

11 Styczeń 2022
kategoria:
Ogłoszenia urzędowe

Z A W I A D O M I E N I E
podaje się do publicznej wiadomości zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia
GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

TERMIN: 18 stycznia 2021 roku (wtorek) godz. 15.00
MIEJSCE POSIEDZENIA: Sala Gminnego Centrum Kultury w Nędzy, ul Strażacka 2. Sala - Parter
PRZEDMIOT OBRAD:
1. Przesłuchanie osób wezwanych
2. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
3. Sprawy bieżące

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI

GERARD PRZYBYŁA

do góry