do góry
 • Godziny pracy urzędu:
 • poniedziałek - 7:00 - 16:00
 • wtorek,środa, czwartek - 7:00 - 15:00, piątek - 7:00 - 14:00
 • ul. Jana III Sobieskiego 5
  47-440 Nędza

 • tel. 32 410 20 18
  32 410 23 99
  fax 32 410 20 04

Raporty o jakości powietrzaJAKOŚĆ POWIETRZA [KLIK]
Strona główna Urząd Ogłoszenia urzędu

Komisja Finansów i Rozwoju Gospodarczego

23 Czerwiec 2020
kategoria:
Ogłoszenia urzędowe

Z A W I A D O M I E N I E
działając zgodnie z art.22 ust.1 ustawy z dnia 8.3.1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 713) oraz § 118 § 2 pkt 1 Statutu Gminy Nędza podaje się do publicznej wiadomości zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia
KOMISJI FINANSÓW I ROZWOJU GOSPODARCZEGO

TERMIN : 30 czerwca 2020 roku (wtorek) godz. 1500
MIEJSCE POSIEDZENIA : Urząd Gminy w Nędzy ul. Jana III Sobieskiego nr 5 ( sala narad Nr 13 )
PRZEDMIOT OBRAD:
1. Opiniowanie projektów uchwał merytorycznych
2. Sprawy bieżące


PRZEWODNICZĄCA KOMISJI
ALICJA KOWOL