• Mapa strony
  • Tłumacz języka migowego
  • BiP

Niezbędne informacje

Godziny pracy urzędu
poniedziałek - 7:00 - 16:00
wtorek,środa, czwartek - 7:00 - 15:00
piątek - 7:00 - 14:00
ul. Jana III Sobieskiego 5
47-440 Nędza
tel.
32 410 20 18
32 410 23 99
fax
32 410 20 04
Strona główna Urząd Ogłoszenia urzędu

Komisja Finansów i Rozwoju Gospodarczego

11 Styczeń 2022
kategoria:
Ogłoszenia urzędowe

Z A W I A D O M I E N I E
działając zgodnie z art.22 ust.1 ustawy z dnia 8.3.1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2021 poz. 1372) oraz § 118 § 2 pkt 1 Statutu Gminy Nędza
podaje się do publicznej wiadomości zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia
KOMISJI FINANSÓW I ROZWOJU GOSPODARCZEGO

TERMIN: 17 stycznia 2022 roku (poniedziałek) godz. 14:30
MIEJSCE POSIEDZENIA: Sala Gminnego Centrum Kultury w Nędzy przy ul. Strażackiej 2 (wejście obok Poczty).
PRZEDMIOT OBRAD:
1. Opiniowanie projektów uchwał merytorycznych
2. Opracowanie planu pracy komisji
3. Sprawy bieżące

PRZEWODNICZĄCA KOMISJI

RENATA BIENIA

do góry