do góry
 • Godziny pracy urzędu:
 • poniedziałek - 7:00 - 16:00
 • wtorek,środa, czwartek - 7:00 - 15:00, piątek - 7:00 - 14:00
 • ul. Jana III Sobieskiego 5
  47-440 Nędza

 • tel. 32 410 20 18
  32 410 23 99
  fax 32 410 20 04

Raporty o jakości powietrzaJAKOŚĆ POWIETRZA [KLIK]
Strona główna Urząd Ogłoszenia urzędu

Komisja Oświaty, Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa

06 Luty 2020
kategoria:
Ogłoszenia urzędowe

Z A W I A D O M I E N I E
działając zgodnie z art.22 ust.1 ustawy z dnia 8.3.1990 roku o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz § 118 § 2 pkt 1 Statutu Gminy Nędza
podaje się do publicznej wiadomości zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia
Komisja Oświaty, Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa


TERMIN : 10 lutego 2019 roku (poniedziałek) godz. 15.30
MIEJSCE POSIEDZENIA : Urząd Gminy w Nędzy ul. Jana III Sobieskiego nr 5 ( sala narad Nr 13 )
PRZEDMIOT OBRAD :
1. Sprawy bieżące.


PRZEWODNICZĄCY KOMISJI
Leszek Gomółka