do góry
 • Godziny pracy urzędu:
 • poniedziałek - 7:00 - 16:00
 • wtorek,środa, czwartek - 7:00 - 15:00, piątek - 7:00 - 14:00
 • ul. Jana III Sobieskiego 5
  47-440 Nędza

 • tel. 32 410 20 18
  32 410 23 99
  fax 32 410 20 04

Raporty o jakości powietrzaJAKOŚĆ POWIETRZA [KLIK]
Strona główna Urząd Ogłoszenia urzędu

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

10 Styczeń 2020
kategoria:
Ogłoszenia urzędowe

Z A W I A D O M I E N I E
działając zgodnie z art.22 ust.1 ustawy z dnia 8.3.1990 roku o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz § 118 § 2 pkt 1 Statutu Gminy Nędza podaje się do publicznej wiadomości zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji


TERMIN : 17 stycznia 2020 roku (piątek) godz. 14:15
MIEJSCE POSIEDZENIA : Urząd Gminy w Nędzy ul. Jana III Sobieskiego 5 (sala narad – 13)
PRZEDMIOT OBRAD :
1. Rozpatrzenie skargi.
2. Sprawy bieżące.


PRZEWODNICZĄCA KOMISJI
Monika Kionka