do góry
 • Godziny pracy urzędu:
 • poniedziałek - 7:00 - 16:00
 • wtorek,środa, czwartek - 7:00 - 15:00, piątek - 7:00 - 14:00
 • ul. Jana III Sobieskiego 5
  47-440 Nędza

 • tel. 32 410 20 18
  32 410 23 99
  fax 32 410 20 04

Raporty o jakości powietrzaJAKOŚĆ POWIETRZA [KLIK]
Strona główna Urząd Ogłoszenia urzędu

Sesja Rady Gminy 28.11.2019

22 Listopad 2019
kategoria:
Ogłoszenia urzędowe

ZAWIADOMIENIE

Działając zgodnie z art. 19 ust. 2 i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz § 26 pkt 7 Statutu Gminy Nędza podaje się do publicznej wiadomości zawiadomienie o zwołaniu sesji Rady Gminy Nędza

TERMIN : 28 listopada 2019 roku (czwartek) GODZ. 15:00

MIEJSCE POSIEDZENIA : Urząd Gminy w Nędzy ul. Jana III Sobieskiego nr 5 SALA NARAD Nr 13 I PIĘTRO

PRZEDMIOT OBRAD: PODEJMOWANIE UCHWAŁ W SPRAWIE:
1) Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2020 rok.
2) Podjęcie uchwały w sprawie inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
3) Podjęcie uchwały w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
4) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VI-38-2019 Rady Gminy Nędza z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Raciborskiego
5) Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr XII-71-2019 Rady Gminy Nędza z dnia 28 maja 2019r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Raciborskiego
6) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2019 Gminy Nędza
7) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza
8) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad odpłatności za pobyt w schronisku dla osób- bezdomnych lub w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi
9) Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Programu współpracy GMINY NĘDZA z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2020”
10) Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie prawa służebności przesyłu na rzecz Tauron Dystrybucja S.A. na nieruchomościach własności Gminy Nędza


PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
GERARD PRZYBYŁA