do góry
 • Godziny pracy urzędu:
 • poniedziałek - 7:00 - 16:00
 • wtorek,środa, czwartek - 7:00 - 15:00, piątek - 7:00 - 14:00
 • ul. Jana III Sobieskiego 5
  47-440 Nędza

 • tel. 32 410 20 18
  32 410 23 99
  fax 32 410 20 04

Edukacja EkologicznaMonitoring powietrzaInformacja o ogłoszonym poziomie jakości powietrzaRaporty o jakości powietrzaJAKOŚĆ POWIETRZA [KLIK]
Strona główna Urząd Ogłoszenia urzędu

Sesja Rady Gminy Nędza

19 Marzec 2021
kategoria:
Ogłoszenia urzędowe

ZAWIADOMIENIE
Działając zgodnie z art. 19 ust. 2 i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 713) oraz § 26 pkt 7 Statutu Gminy Nędza podaje się do publicznej wiadomości zawiadomienie o zwołaniu sesji
Rady Gminy Nędza

TERMIN: 25 marca 2021 roku (czwartek) GODZ. 15.45
MIEJSCE POSIEDZENIA: Gminne Centrum Kultury w Nędzy ul. Strażacka 2 SALA PARTER
PRZEDMIOT OBRAD:
1) Podjęcie uchwały w sprawie określenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nędza w roku 2021.”
2) Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Nędza na lata 2021 – 2025.
3) Podjęcie uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Nędza.
4) Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr LXIII-392-2018 Rady Gminy Nędza w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych oraz doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach podstawowych i przedszkolach na terenie Gminy Nędza.
5) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie prawa służebności przesyłu na rzecz Tauron Obsługa Klienta sp. z o.o. na nieruchomości własności Gminy Nędza.
6) Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania stałej Komisji Oświaty, Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa oraz ustalenia przedmiotu i zakresu jej działania.
7) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2021 Gminy Nędza.
8) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza.


PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
GERARD PRZYBYŁA