do góry
 • Godziny pracy urzędu:
 • poniedziałek - 7:00 - 16:00
 • wtorek,środa, czwartek - 7:00 - 15:00, piątek - 7:00 - 14:00
 • ul. Jana III Sobieskiego 5
  47-440 Nędza

 • tel. 32 410 20 18
  32 410 23 99
  fax 32 410 20 04

Edukacja EkologicznaMonitoring powietrzaInformacja o ogłoszonym poziomie jakości powietrzaRaporty o jakości powietrzaJAKOŚĆ POWIETRZA [KLIK]
Strona główna Urząd Ogłoszenia urzędu

Sesja Rady Gminy Nędza

14 Wrzesień 2021
kategoria:
Ogłoszenia urzędowe

ZAWIADOMIENIE
Działając zgodnie z art. 19 ust. 2 i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2021 poz. 1372) oraz § 26 pkt 7 Statutu Gminy Nędza podaje się do publicznej wiadomości zawiadomienie o zwołaniu sesji
Rady Gminy Nędza

TERMIN: 20 września 2021 roku (Poniedziałek) GODZ. 1500
MIEJSCE POSIEDZENIA: Urząd Gminy w Nędzy ul. Jana III Sobieskiego nr 5 SALA NARAD Nr 13 I PIĘTRO PRZEDMIOT OBRAD:
7. Podejmowanie uchwał:
• w sprawie podatku od nieruchomości na 2021 rok.
• w sprawie zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości.
• w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2021 Gminy Nędza.
• w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza.
• w sprawie nadania Statutu Sołectwa Babice.
• w sprawie nadania Statutu Sołectwa Ciechowice.
• w sprawie nadania Statutu Sołectwa Górki Śląskie.
• w sprawie nadania Statutu Sołectwa Łęg.
• w sprawie nadania Statutu Sołectwa Nędza.
• w sprawie nadania Statutu Sołectwa Szymocice.
• w sprawie nadania Statutu Sołectwa Zawada Książęca.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

GERARD PRZYBYŁA