do góry
 • Godziny pracy urzędu:
 • poniedziałek - 7:00 - 16:00
 • wtorek,środa, czwartek - 7:00 - 15:00, piątek - 7:00 - 14:00
 • ul. Jana III Sobieskiego 5
  47-440 Nędza

 • tel. 32 410 20 18
  32 410 23 99
  fax 32 410 20 04

Edukacja EkologicznaMonitoring powietrzaInformacja o ogłoszonym poziomie jakości powietrzaRaporty o jakości powietrzaJAKOŚĆ POWIETRZA [KLIK]
Strona główna Urząd Ogłoszenia urzędu

Wspólne posiedzenie Komisji

13 Kwiecień 2021
kategoria:
Ogłoszenia urzędowe

Z A W I A D O M I E N I E
Działając zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 713) oraz § 118 §2 pkt 1 Statutu Gminy Nędza.
podaje się do publicznej wiadomości zawiadomienie o zwołaniu
wspólnego posiedzenia
KOMISJI FINANSÓW I ROZWOJU GOSPODARCZEGO
KOMISJI OŚWIATY, SPRAW SPOŁECZNYCH I BEZPIECZEŃSTWA
KOMISJI REWIZYJNEJ
KOMISJI SKARG, WNIOSKÓW, PETYCJI


TERMIN: 19 kwietnia 2021 roku (poniedziałek) GODZ. 15.00
MIEJSCE POSIEDZENIA: Gminne Centrum Kultury w Nędzy ul. Strażacka 2 SALA PARTER
PRZEDMIOT OBRAD:
1. Zapoznanie się i opinia „Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy, Sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia gminy” oraz „Sprawozdania finansowego gminy za 2020 rok”
2. Opiniowanie projektów uchwał merytorycznych
3. Sprawy bieżące


PRZEWODNICZĄCA KOMISJI

RENATA BIENIA

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI

LESZEK GOMÓŁKA

PRZEWODNICZĄCA KOMISJI

ALICJA KOWOL

PRZEWODNICZĄCA KOMISJI

MONIKA KIONKA