do góry
 • Godziny pracy urzędu:
 • poniedziałek - 7:00 - 16:00
 • wtorek,środa, czwartek - 7:00 - 15:00, piątek - 7:00 - 14:00
 • ul. Jana III Sobieskiego 5
  47-440 Nędza

 • tel. 32 410 20 18
  32 410 23 99
  fax 32 410 20 04

Raporty o jakości powietrzaJAKOŚĆ POWIETRZA [KLIK]
Strona główna Urząd Ogłoszenia urzędu

Wspólne posiedzenie komisji 11.09.2020

07 Wrzesień 2020
kategoria:
Ogłoszenia urzędowe

Z A W I A D O M I E N I E
Działając zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 713) oraz § 118 §2 pkt 1 Statutu Gminy Nędza.
podaje się do publicznej wiadomości zawiadomienie o zwołaniu
wspólnego posiedzenia
KOMISJI FINANSÓW I ROZWOJU GOSPODARCZEGO
KOMISJA OŚWIATY, SPRAW SPOŁECZNYCH I BEZPIECZEŃSTWA
KOMISJI REWIZYJNEJ
KOMISJI SKARG, WNIOSKÓW, PETYCJI


TERMIN: 11 września 2020 roku (piątek) GODZ. 16.00
MIEJSCE POSIEDZENIA: Gminne Centrum Kultury w Nędzy ul. Strażacka 2 SALA PARTER
PRZEDMIOT OBRAD:
1. Omówienie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2. Omówienie stawki podatku od nieruchomości
3. Sprawy bieżące


PRZEWODNICZĄCA KOMISJI

ALICJA KOWOL

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI

LESZEK GOMÓŁKA

WICEPRZEWODNICZĄCY KOMISJI

BRUNON BLUSZCZ

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI

MONIKA KIONKA