do góry
 • Godziny pracy urzędu:
 • poniedziałek - 7:00 - 16:00
 • wtorek,środa, czwartek - 7:00 - 15:00, piątek - 7:00 - 14:00
 • ul. Jana III Sobieskiego 5
  47-440 Nędza

 • tel. 32 410 20 18
  32 410 23 99
  fax 32 410 20 04

Raporty o jakości powietrzaJAKOŚĆ POWIETRZA [KLIK]
Strona główna Urząd Ogłoszenia urzędu

Wspólne posiedzenie komisji 18.05.2020

12 Maj 2020
kategoria:
Ogłoszenia urzędowe

Z A W I A D O M I E N I E


Działając zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 506 z późn. zm. ) oraz § 118 §2 pkt 1 Statutu Gminy Nędza
podaje się do publicznej wiadomości zawiadomienie o zwołaniu
wspólnego posiedzenia
KOMISJI FINANSÓW I ROZWOJU GOSPODARCZEGO
KOMISJA OŚWIATY, SPRAW SPOŁECZNYCH I BEZPIECZEŃSTWA
KOMISJI REWIZYJNEJ
KOMISJI SKARG, WNIOSKÓW, PETYCJI


TERMIN : 18 maja 2020 roku (poniedziałek) GODZ. 14.30
MIEJSCE POSIEDZENIA : Gminne Centrum Kultury w Nędzy ul. Strażacka 2 SALA PARTER
PRZEDMIOT OBRAD :
1. Zapoznanie się i opinia „Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy, Sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia gminy”- wraz ze zmianą oraz „Sprawozdania finansowego gminy za 2019 rok”
2. Opiniowanie projektów uchwał merytorycznych
3. Sprawy bieżące

 


PRZEWODNICZĄCA KOMISJI
ALICJA KOWOL

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI
LESZEK GOMÓŁKA

PRZEWODNICZĄCA KOMISJI
KAROL KALEMBA

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI
MONIKA KIONKA