do góry
 • Godziny pracy urzędu:
 • poniedziałek - 7:00 - 16:00
 • wtorek,środa, czwartek - 7:00 - 15:00, piątek - 7:00 - 14:00
 • ul. Jana III Sobieskiego 5
  47-440 Nędza

 • tel. 32 410 20 18
  32 410 23 99
  fax 32 410 20 04

Raporty o jakości powietrzaJAKOŚĆ POWIETRZA [KLIK]
Strona główna Urząd Ogłoszenia urzędu

Wspólne posiedzenie komisji

23 Lipiec 2019
kategoria:
Ogłoszenia urzędowe

Z A W I A D O M I E N I E
Działając zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz § 118 §2 pkt 1 Statutu Gminy Nędza podaje się do publicznej wiadomości zawiadomienie o zwołaniu wspólnego posiedzenia
KOMISJI FINANSÓW I ROZWOJU GOSPODARCZEGO
KOMISJI OŚWIATY, SPRAW SPOŁECZNYCH I BEZPIECZEŃSTWA


TERMIN : 29 lipca 2019 roku ( PONIEDZIAŁEK ) GODZ. 14:30
MIEJSCE POSIEDZENIA : Urząd Gminy w Nędzy ul. Jana III Sobieskiego nr 5 SALA NARAD Nr 13 I PIĘTRO
PRZEDMIOT OBRAD :
1. Opiniowanie projektówuchwał merytorycznych.
2. Sprawy bieżące.


PRZEWODNICZĄCA KOMISJI   PRZEWODNICZĄCY KOMISJI
ALICJA KOWOL                     LESZEK GOMÓŁKA