do góry
 • Godziny pracy urzędu:
 • poniedziałek - 7:00 - 16:00
 • wtorek,środa, czwartek - 7:00 - 15:00, piątek - 7:00 - 14:00
 • ul. Jana III Sobieskiego 5
  47-440 Nędza

 • tel. 32 410 20 18
  32 410 23 99
  fax 32 410 20 04

Edukacja EkologicznaMonitoring powietrzaInformacja o ogłoszonym poziomie jakości powietrzaRaporty o jakości powietrzaJAKOŚĆ POWIETRZA [KLIK]
Strona główna Urząd Ogłoszenia urzędu

Wspólne posiedzenie komisji

14 Wrzesień 2021
kategoria:
Ogłoszenia urzędowe

Z A W I A D O M I E N I E
Działając zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2021 poz. 1372) oraz § 118 §2 pkt 1 Statutu Gminy Nędza. podaje się do publicznej wiadomości zawiadomienie o zwołaniu wspólnego posiedzenia
KOMISJI FINANSÓW I ROZWOJU GOSPODARCZEGO,
KOMISJI OŚWIATY, SPRAW SPOŁECZNYCH I BEZPIECZEŃSTWA,
KOMIS0JI REWIZYJNEJ oraz
KOMISJI SKARG, WNIOSKÓW, PETYCJI

TERMIN: 16 września 2021 roku (czwartek) GODZ. 14.30
MIEJSCE POSIEDZENIA: Urząd Gminy w Nędzy ul. Jana III Sobieskiego nr 5 SALA NARAD Nr 13 I PIĘTRO
PRZEDMIOT OBRAD:
1. Opiniowanie projektów uchwał merytorycznych
2. Sprawy bieżące

PRZEWODNICZĄCA KOMISJI
RENATA BIENIA

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI
LESZEK GOMÓŁKA

PRZEWODNICZĄCA KOMISJI
ALICJA KOWOL

PRZEWODNICZĄCA KOMISJI
MONIKA KIONKA