do góry
 • Godziny pracy urzędu:
 • poniedziałek - 7:00 - 16:00
 • wtorek,środa, czwartek - 7:00 - 15:00, piątek - 7:00 - 14:00
 • ul. Jana III Sobieskiego 5
  47-440 Nędza

 • tel. 32 410 20 18
  32 410 23 99
  fax 32 410 20 04

Raporty o jakości powietrzaJAKOŚĆ POWIETRZA [KLIK]
Strona główna Urząd Ogłoszenia urzędu

Zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

23 Lipiec 2018
kategoria:
Ogłoszenia urzędowe

Nędza dnia 23 lipca 2018 roku
 

Z A W I A D O M I E N I E

podaje się do publicznej wiadomości zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia
GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

 TERMIN:31 lipca 2018 roku (wtorek) godz. 15.00

 MIEJSCE POSIEDZENIA:Urząd Gminy Nędza, SALA NARAD, pokój Nr 13 – I piętro

PRZEDMIOT OBRAD :  

Przesłuchanie osób wezwanych.
Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
Sprawy bieżące

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI
GERARD PRZYBYŁA