• Mapa strony
  • Tłumacz języka migowego
  • BiP

Niezbędne informacje

Godziny pracy urzędu
poniedziałek - 7:00 - 16:00
wtorek,środa, czwartek - 7:00 - 15:00
piątek - 7:00 - 14:00
ul. Jana III Sobieskiego 5
47-440 Nędza
tel.
32 410 20 18
32 410 23 99
fax
32 410 20 04
Strona główna Urząd Ogłoszenia urzędu

Zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia KOMISJI REWIZYJNEJ

10 Maj 2022
kategoria:
Ogłoszenia urzędowe

Nędza, dnia 5 maja 2022 roku


Z A W I A D O M I E N I E
Działając zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 559) oraz § 118 §2 pkt 1 Statutu Gminy Nędza
podaje się do publicznej wiadomości zawiadomienie o zwołaniu
posiedzenia KOMISJI REWIZYJNEJ


TERMIN: 09 maja 2022 roku (poniedziałek) GODZ. 14:30

MIEJSCE POSIEDZENIA: Urząd Gminy w Nędzy ul. Jana III Sobieskiego nr 5
PRZEDMIOT OBRAD:
1. Absolutorium dla Wójta za 2021 rok.
3. Sprawy bieżące


PRZEWODNICZĄCA KOMISJI REWIZYJNEJ
ALICJA KOWOL

do góry