• Mapa strony
  • Tłumacz języka migowego
  • BiP

Niezbędne informacje

Godziny pracy urzędu
poniedziałek - 7:00 - 16:00
wtorek,środa, czwartek - 7:00 - 15:00
piątek - 7:00 - 14:00
ul. Jana III Sobieskiego 5
47-440 Nędza
tel.
32 410 20 18
32 410 23 99
fax
32 410 20 04
Strona główna Urząd Ogłoszenia urzędu

Zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia Komisji Oświaty, Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa

10 Maj 2022
kategoria:
Ogłoszenia urzędowe

Nędza, dnia 05 maja 2022 roku


Z A W I A D O M I E N I E
działając zgodnie z art.22 ust.1 ustawy z dnia 8.3.1990 roku o samorządzie gminnym
(tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 559) oraz § 118 § 2 pkt 1 Statutu Gminy Nędza
podaje się do publicznej wiadomości zawiadomienie o zwołaniu
posiedzenia Komisji Oświaty, Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa


TERMIN : 26 maja 2022 roku (czwartek) godz. 16:30
MIEJSCE POSIEDZENIA : Ochotnicza Straż Pożarna w Zawadzie Książęcej
PRZEDMIOT OBRAD :
1. Bezpieczeństwo przeciwpożarowe w Gminie Nędza
2. Sprawy bieżące.

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI
Krystian Okręt

do góry