• Mapa strony
 • Tłumacz języka migowego
 • BiP

Niezbędne informacje

Godziny pracy urzędu
poniedziałek - 7:00 - 16:00
wtorek,środa, czwartek - 7:00 - 15:00
piątek - 7:00 - 14:00
ul. Jana III Sobieskiego 5
47-440 Nędza
tel.
32 410 20 18
32 410 23 99
fax
32 410 20 04
Strona główna invest in Nędza Wsparcie dla inwestora

Plan opieki poinwestycyjnej obejmuje:

 1. Pomoc inwestorom w niezbędnych procedurach administracyjnych i prawnych na poziomie JST.
 2. Pomoc w procesie reinwestycji (m.in. dostosowywanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, aranżowanie spotkań z właścicielami gruntów inwestycyjnych).
 3. Promowanie działalności przedsiębiorstw na wydarzeniach/targach krajowych
  i międzynarodowych, w których uczestniczy Gmina.
 4. Utrzymywanie kontaktu z przedsiębiorcami m.in. poprzez organizowanie cyklicznych spotkań.
 5. Angażowanie przedsiębiorców w lokalne i ponadlokalne wydarzenia społeczne, umożliwiając promocję firm i budowanie ich lokalnej tożsamości.
 6. Promowanie działalności lokalnych przedsiębiorstw w partnerskich JST.
 7. Popularyzowanie informacji o możliwości uczestnictwa w szkoleniach oraz pozyskania środków zewnętrznych  na rozwój działalności.
 8. Pośredniczenie w kontaktach przedsiębiorców z podmiotami wspierającymi obsługę inwestorów na szczeblu ponadlokalnym.
 9. Wsparcie przy staraniach o rozszerzenie terenów inwestycyjnych.
 10. Wsparcie w poszukiwaniu kolejnych nieruchomości w przypadku rozszerzenia istniejącej działalności oraz w trakcie samego procesu inwestycyjnego.

Celem usprawnienia działań zmierzających do pozyskiwania nowych inwestorów i przedsiębiorców, Gmina Nędza przystąpiła do projektu pn. "Standardy obsługi inwestora w samorządzie” celem którego jest podniesienie jakości obsługi inwestora  w Urzędzie.

Więcej informacji pod linkiem:

https://www.nedza.pl/nasza_gmina/Projekt_pn_Standardy_obslugi_inwestora_w_samorzadzie

do góry