do góry
 • Godziny pracy urzędu:
 • poniedziałek - 7:00 - 16:00
 • wtorek,środa, czwartek - 7:00 - 15:00, piątek - 7:00 - 14:00
 • ul. Jana III Sobieskiego 5
  47-440 Nędza

 • tel. 32 410 20 18
  32 410 23 99
  fax 32 410 20 04

Edukacja EkologicznaMonitoring powietrzaInformacja o ogłoszonym poziomie jakości powietrzaRaporty o jakości powietrzaJAKOŚĆ POWIETRZA [KLIK]
Strona główna Urząd Udostępnianie informacji publicznej

Informacja publiczna nie zamieszczona na podmiotowej stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Nędza www.bip.nedza.pl, może być udostępniona na wniosek, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112.1198).

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej, który może być złożony w formie:
- ustnej lub telefonicznej;
- pisemnej – wzór wniosku do pobrania w załączniku;
- elektronicznej – za pośrednictwem poczty elektronicznej przesłanej na adres:

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej winien zawierać określenie:
- podmiotu ubiegającego się o udostępnienie informacji publicznej,
- danych teleadresowych wnioskodawcy,
- przedmiotu wniosku,
- sposobu lub formy udostępnienia informacji publicznej.

Podanie danych jest dobrowolne, jednak skuteczne doręczenie właściwej odpowiedzi na wniosek jest uzależnione od zawarcia we wniosku prawidłowych danych wskazanych powyżej.

Informację publiczną udostępnia się bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku. W przypadku, gdy informacja nie może być udostępniona w tym terminie, Urząd Gminy Nędza powiadamia wnioskodawcę w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim informacja publiczna zostanie udostępniona. Termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od daty wpływu wniosku do Urzędu Gminy Nędza.


Urząd Gminy Nędza
ul. Jana III Sobieskiego 5,
47-440 Nędza
tel.: 32 410 20 18, 32 66 60 460
e-mail: