• Mapa strony
  • Tłumacz języka migowego
  • BiP

Niezbędne informacje

Godziny pracy urzędu
poniedziałek - 7:00 - 16:00
wtorek,środa, czwartek - 7:00 - 15:00
piątek - 7:00 - 14:00
ul. Jana III Sobieskiego 5
47-440 Nędza
tel.
32 410 20 18
32 410 23 99
fax
32 410 20 04
Strona główna Urząd Struktura urzędu

Parter budynku

POKÓJ JEDNOSTKA TELEFON
PARTER
1 Kierownik USC 32 66 60 474
2 Stanowiska ds. opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz podatku od towarów i usług 32 66 60 467
3 Stanowisko ds. ewidencji ludności, dowodów osobistych, ewidencji działalności gospodarczej Stanowisko ds. obsługi rady Gminy oraz promocji Gminy 32 66 60 472   32 66 60 469
4 Stanowisko ds. ochrony środowiska i gospodarki odpadami 32 66 60 484
5 Stanowiska ds. podatków 32 66 60 475
6 Kasa 32 66 60 476
7 Stanowisko ds. informatyki i ochrony 32 66 60 477

Półpiętro budynku

PÓŁPIĘTRO
PokójJednostkaTelefon
8 Radca prawny 32 66 60 482
9 Stanowisko ds. oświaty i sportu 32 66 60 481
10 Stanowisko ds. gospodarki gruntami i geodezji 32 66 60 480
11 Stanowisko ds. obronnych i reagowania kryzysowego 32 66 60 479

Pierwsze piętro budynku

  I PIĘTRO
PokójJednostkaTelefon
12 Sekretarz Gminy 32 66 60 463
13 Sala narad/ sala ślubów  
14 Stanowisko ds. rolnictwa i gospodarki zasobami gminy 32 66 60 464
15 Sekretariat        32 66 60 461      
16 Wójt Gminy 32 66 60 460
17 Skarbnik 32 66 60 462
18 Referat finansowy: Stanowisko ds. płacowych, Stanowisko ds. egzekucji niepodatkowych, należności budżetowych oraz ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych i materiałów, Stanowisko ds. księgowości budżetowej, Stanowisko ds. dochodów budżetowych i sprawozdawczości budżetu gminy, Stanowisko ds. wymiaru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, Stanowisko ds. księgowości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, podatku od towarów i usług 32 66 60 465 32 66 60 466 32 66 60 467
19 Kancelaria tajna  

Drugie piętro budynku

POKÓJ JEDNOSTKA TELEFON
II PIĘTRO
20 Stanowisko ds. pozyskiwania środków zewnętrznych Stanowisko ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi 32 66 60 486
21 Stanowisko ds. zamówień publicznych i inwestycji 32 66 60 485
23 Stanowisko ds. planowania przestrzennego  32 66 60 483
do góry