• Mapa strony
 • Tłumacz języka migowego
 • BiP

Niezbędne informacje

Godziny pracy urzędu
poniedziałek - 7:00 - 16:00
wtorek,środa, czwartek - 7:00 - 15:00
piątek - 7:00 - 14:00
ul. Jana III Sobieskiego 5
47-440 Nędza
tel.
32 410 20 18
32 410 23 99
fax
32 410 20 04
Strona główna Nasza Gmina Warunki naturalne

Przez obszar administracyjny gminy Nędza przebiega granica dwóch prowincji – Niżu Środkowopolskiego oraz Wyżyny Małopolskiej.

Jesienne drzewa w lesie
Las przy rzece Sumia

Granica ta jest w terenie doskonale zaznaczona, przez samą południowo-zachodnią krawędź założoną na uskoku tektonicznym oddzielającym zrąb Płaskowyżu Rybnickiego od rowu tektonicznego Doliny Górnej Odry. W podziale przyrodniczo-leśnym Mroczkiewicza (1969) obszar gminy należy do Krainy Śląskiej, Dzielnicy Kędzierzyńsko-Rybnickiej.

Prawie połowę powierzchni gminy Nędza stanowią lasy. W zdecydowanej większości są to lasy ochronne, użytkowane gospodarczo. Wiele jest stawów, potoków i łąk. W południowo-zachodniej części gminy usytuowany jest rezerwat przyrody Łężczok. Nadzwyczajnym walorem gminy Nędza jest, niespotykana w innych rejonach Śląska, bioróżnorodność wynikająca z jej walorów terenowych, takich jak: rzeki Odra i Sumina ze swoimi dolinami, gleby od najżyźniejszych (Zawada Książęca i Łęg) do najuboższych (Górki Śląskie), liczne zbiorniki wodne, dominujący udział żywicznych lasów z przewagą sosny, bogatym podszytem krzewów i obfitą produkcyjnością runa leśnego (grzyby, jagody).

Na szczególną uwagę zasługują również takie walory przyrodnicze jak:

 • awifauna Łężczoka – drugie miejsce pod względem liczby gatunków ptaków w kraju,
 • niezwykle zróżnicowane zbiorowiska leśne na obszarze niezbyt dużej gminy: od najżyźniejszych i wilgotnych lasów łęgowych po ubogie bory świeże,
 • półnaturalne zbiorowiska roślinności łąkowej: od żyznych łąk nadodrzańskich po suche, psammofilne murawy Górek Śląskich,
 • unikatowa, ciepłolubna roślinność wód słodkich,
  Pola uprawne i zabudowania mieszkalne
   Krajobraz gminy
 • niepowtarzalny świat grzybów,
 • bogactwo gatunkowe stawonogów, zwłaszcza chrząszczy,
 • wiekowe aleje drzew i obfitość grup, jak i pojedynczych drzew o walorach pomników przyrody,
 • niezwykle wysoka liczba gatunków różnych grup organizmów objętych ochroną prawną, przewyższająca w wielu przypadkach nawet liczbę gatunków chronionych Puszczy Białowieskiej,
 • oryginalność i niepowtarzalność całego świata przyrody, wynikająca między innymi z wpływu klimatu śródziemnomorskiego oraz bliskości Bramy Morawskiej, i położenia na odwiecznym szlaku wędrówki roślin, zwierząt i grzybów z południa na północ i odwrotnie,
 • położenie geograficzne pomiędzy Sudetami i Karpatami, oraz wynikająca z tego duża liczba gatunków górskich – zarówno sudeckich, jak karpackich.

 

Opracowano  na podstawie pracy: J. Duda, W. Włoch, L. Trząski: Wstępne rozpoznanie warunków przyrodniczo-krajobrazowych gminy Nędzy, 1999.

do góry