do góry
 • Godziny pracy urzędu:
 • poniedziałek - 7:00 - 16:00
 • wtorek,środa, czwartek - 7:00 - 15:00, piątek - 7:00 - 14:00
 • ul. Jana III Sobieskiego 5
  47-440 Nędza

 • tel. 32 410 20 18
  32 410 23 99
  fax 32 410 20 04

Edukacja EkologicznaMonitoring powietrzaInformacja o ogłoszonym poziomie jakości powietrzaRaporty o jakości powietrzaJAKOŚĆ POWIETRZA [KLIK]
Strona główna Nasza Gmina Warunki naturalne

Przez obszar administracyjny gminy Nędza przebiega granica dwóch prowincji – Niżu Środkowopolskiego oraz Wyżyny Małopolskiej.

Jesienne drzewa w lesie
Las przy rzece Sumia

Granica ta jest w terenie doskonale zaznaczona, przez samą południowo-zachodnią krawędź założoną na uskoku tektonicznym oddzielającym zrąb Płaskowyżu Rybnickiego od rowu tektonicznego Doliny Górnej Odry. W podziale przyrodniczo-leśnym Mroczkiewicza (1969) obszar gminy należy do Krainy Śląskiej, Dzielnicy Kędzierzyńsko-Rybnickiej.

Prawie połowę powierzchni gminy Nędza stanowią lasy. W zdecydowanej większości są to lasy ochronne, użytkowane gospodarczo. Wiele jest stawów, potoków i łąk. W południowo-zachodniej części gminy usytuowany jest rezerwat przyrody Łężczok. Nadzwyczajnym walorem gminy Nędza jest, niespotykana w innych rejonach Śląska, bioróżnorodność wynikająca z jej walorów terenowych, takich jak: rzeki Odra i Sumina ze swoimi dolinami, gleby od najżyźniejszych (Zawada Książęca i Łęg) do najuboższych (Górki Śląskie), liczne zbiorniki wodne, dominujący udział żywicznych lasów z przewagą sosny, bogatym podszytem krzewów i obfitą produkcyjnością runa leśnego (grzyby, jagody).

Na szczególną uwagę zasługują również takie walory przyrodnicze jak:

 • awifauna Łężczoka – drugie miejsce pod względem liczby gatunków ptaków w kraju,
 • niezwykle zróżnicowane zbiorowiska leśne na obszarze niezbyt dużej gminy: od najżyźniejszych i wilgotnych lasów łęgowych po ubogie bory świeże,
 • półnaturalne zbiorowiska roślinności łąkowej: od żyznych łąk nadodrzańskich po suche, psammofilne murawy Górek Śląskich,
 • unikatowa, ciepłolubna roślinność wód słodkich,
  Pola uprawne i zabudowania mieszkalne
   Krajobraz gminy
 • niepowtarzalny świat grzybów,
 • bogactwo gatunkowe stawonogów, zwłaszcza chrząszczy,
 • wiekowe aleje drzew i obfitość grup, jak i pojedynczych drzew o walorach pomników przyrody,
 • niezwykle wysoka liczba gatunków różnych grup organizmów objętych ochroną prawną, przewyższająca w wielu przypadkach nawet liczbę gatunków chronionych Puszczy Białowieskiej,
 • oryginalność i niepowtarzalność całego świata przyrody, wynikająca między innymi z wpływu klimatu śródziemnomorskiego oraz bliskości Bramy Morawskiej, i położenia na odwiecznym szlaku wędrówki roślin, zwierząt i grzybów z południa na północ i odwrotnie,
 • położenie geograficzne pomiędzy Sudetami i Karpatami, oraz wynikająca z tego duża liczba gatunków górskich – zarówno sudeckich, jak karpackich.

 

Opracowano  na podstawie pracy: J. Duda, W. Włoch, L. Trząski: Wstępne rozpoznanie warunków przyrodniczo-krajobrazowych gminy Nędzy, 1999.