• Mapa strony
 • Tłumacz języka migowego
 • BiP

Niezbędne informacje

Godziny pracy urzędu
poniedziałek - 7:00 - 16:00
wtorek,środa, czwartek - 7:00 - 15:00
piątek - 7:00 - 14:00
ul. Jana III Sobieskiego 5
47-440 Nędza
tel.
32 410 20 18
32 410 23 99
fax
32 410 20 04

Dofinansowania Inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład

25 Październik 2021
kategoria:
Aktualności

 

 

Dofinansowanie na realizację inwestycji pn. Remont ulicy Kanałowej w Ciechowicach

17 kwietnia 2024

Z wielką radością informujemy, że Gmina Nędza otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w kwocie 455.000,00 zł na Remont ulicy Kanałowej w Ciechowicach.

Inwestycja poprawi warunki techniczne drogi oraz standard życia mieszkańców, zwiększając ich bezpieczeństwo.

Planuje się realizację inwestycji jeszcze w tym roku.

Zapraszamy do zapoznania się z szczegółami pod linkiem:

Dofinansowanie na realizację inwestycji pn. Remont ulicy Kanałowej w Ciechowicach

 

Dofinansowania Inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych Edycja 6 ( Termomodernizacja wraz z wymianą źródła ciepła w budynkach gminnych)

17 Listopad 2023

Kolejny raz z wielką radością informujemy, że Gmina Nędza otrzymała dofinansowanie z Rządowego Programu Inwestycji strategicznych  – edycja szósta na zadanie pod nazwą „ Termomodernizacja wraz z wymianą źródła ciepła w budynkach gminnych”.

Realizacja inwestycji obejmuje przeprowadzenie termomodernizacji w dwóch budynkach należących do Gminy Nędza. W ramach prac zostaną ocieplone ściany budynków oraz docieplone stropodachy, wymieniona stolarka okienna i drzwiowa, rozebrana zostanie kotłownia ponieważ zadanie przewiduje montaż wspólnego źródła ciepła  - pompy ciepła wraz z instalacją fotowoltaiczną. Zadanie bezpośrednio przyczyni się do poprawy efektywności energetycznej dwóch budynków oraz poprawy jakości powietrza w Gminie Nędza. W /w inwestycja dotyczy obiektu znajdującego się w Nędzy przy ul. Leśnej 3 oraz Jana Pawła 41a/1 w Nędzy.

Przyznana kwota dofinansowania wynosi 2.059.750,00 zł.

Zapraszamy do zapoznania się z szczegółami pod linkiem:

Dofinansowania Inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych Edycja 6 ( Termomodernizacja wraz z wymianą źródła ciepła w budynkach gminnych)

 

Dofinansowania Inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (dotacja celowa na rzecz Parafii pw. M.B. Różańcowej przy ul. Jana Pawła II w Nędzy

Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku w Zawadzie Książęcej przy ul. Szkolnej 2

Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku w Ciechowicach przy ul. Raciborskiej 35)

17 Listopad 2023

Z wielką radością informujemy, że Gmina Nędza otrzymała dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – edycja pierwsza na dwa z wnioskowanych zadań tj.

 1. „ Wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych na budynku wielofunkcyjnym w Ciechowicach przy ul. Raciborskiej 35” w kwocie 509.600,00 zł. Planowany zakres prac obejmuje wymianę dachu, stolarki okiennej i drzwiowej, remont podestu wejściowego oraz iniekcję ściany wewnętrznej budynku. W ramach prac zostanie również wykonana instalacja odgromowa i antywłamaniowa.
 1. „ Wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych na budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zawadzie Książęcej przy ul. Szkolnej 2” w kwocie 380,00 zł. Planowany zakres prac na obiekcie obejmuje wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robot budowlanych w zakresie: renowacji elewacji, izolacji ścian fundamentowych, częściowej renowacji dachu, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, iniekcji dwóch ścian wewnętrznych korytarza oraz montażu instalacji odgromowej, przeciwpożarowej i antywłamaniowej.
 2. Informujemy, że Gmina Nędza otrzymała dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – edycja druga na zadanie pod nazwą: DOTACJA CELOWA NA RZECZ PARAFII PW. M.B. RÓŻAŃCOWEJ NA PRACE KONSERWATORSKIE, RESTAURATORSKIE I ROBOTY BUDOWLANE PRZY ZABYTKU W NĘDZY PRZY UL. JANA PAWŁA II

  Planowany zakres prac konserwatorskich, restauratorskich i budowlanych obejmuje izolację ścian fundamentowych, montaż instalacji odgromowej i renowację drzwi zewnętrznych Kościoła Parafialnego pw. MB Różańcowej w Nędzy.

  Realizacja zadania przyczyni się do zwiększenia  funkcjonalności obiektu z jednoczesnym zachowaniem jego walorów architektonicznych.

  Planowana wartość inwestycji wynosi 262.200,00 zł, w tym kwota dofinansowania 200.000,00

Zapraszamy do zapoznania się z szczegółami pod linkami:

Dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

Gmina Nędza otrzymała dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

Gmina Nędza otrzymała dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

 

Dofinansowania Inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych Edycja 3 ( Modernizacja ul. Sosnowej w Nędzy)

29 Lipiec 2022

Gmina Nędza otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych

W ramach Rządowego Funduszu Polski Ład do Gminy Nędza trafi 872 000 zł bezzwrotnego wsparcia, które zostanie przeznaczone na realizację projektu: Modernizacja ul. Sosnowej w Nędzy. Zadanie obejmuje modernizację drogi gminnej od skrzyżowania z ulicą Leśną do połączenia z drogą gminną przy ul. Borowiec o łącznej długości 825 m. Inwestycja poprawi warunki techniczne drogi, standard życia mieszkańców, zwiększając ich bezpieczeństwo.

Dofinansowanie inwestycji publicznych dotyczy samorządów na obszarze których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej.

Zapraszamy do zapoznania się z szczegółami pod linkiem:

Dofinansowania Inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych Edycja 3 ( Modernizacja ul. Sosnowej w Nędzy)

 

Dofinansowania Inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych Edycja 2 ( Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Zawada Książęca- etap I)

31 maj 2022

Wsparcie pochodzi z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych. Pozyskane środki przyspieszą proces polegający na skanalizowaniu gminy w ramach obowiązującej aglomeracji. W ramach przedmiotowej inwestycji planuje się podłączenie nawet 100 gospodarstw domowych! Gmina jest w trakcie opracowania projektu dla zadania, po zatwierdzeniu projektu oraz uzyskaniu wymaganych pozwoleń zostanie ogłoszone postępowanie przetargowe mające na celu wyłonienie wykonawcy zadania. W kolejnym naborze planujemy złożyć wniosek o dofinansowanie na drugi etap zadania obejmujący Zawadę Książęcą oraz częściowo Łęg. Liczymy, że sytuacja na świecie będzie sprzyjać realizacji naszych inwestycji.

Zapraszamy do zapoznania się z szczegółami pod linkiem:

Dofinansowania Inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych Edycja 2 ( Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Zawada Książęca- etap I)

 

Mamy to! Gmina Nędza otrzyma rządowe wsparcie na budowę tranzytu z miejscowości Ciechowice do miejscowości Nędza!

Mamy to! Gmina Nędza otrzyma rządowe wsparcie na budowę tranzytu z miejscowości Ciechowice do miejscowości Nędza! Robimy kolejny krok w kierunku skanalizowania Gminy, a tym samym poprawy warunków bytowych mieszkańców!!! Działamy dla Was!

Zapraszamy do zapoznania się z szczegółami pod linkiem:

Mamy to! Gmina Nędza otrzyma rządowe wsparcie na budowę tranzytu z miejscowości Ciechowice do miejscowości Nędza!

 

do góry