• Mapa strony
  • Tłumacz języka migowego
  • BiP

Niezbędne informacje

Godziny pracy urzędu
poniedziałek - 7:00 - 16:00
wtorek,środa, czwartek - 7:00 - 15:00
piątek - 7:00 - 14:00
ul. Jana III Sobieskiego 5
47-440 Nędza
tel.
32 410 20 18
32 410 23 99
fax
32 410 20 04

Informacja o rozstrzygnięciu naboru wniosków OZE

25 Kwiecień 2024
kategoria:
Aktualności

Drodzy Mieszkańcy!

Zarząd Województwa Śląskiego Uchwałą nr 791/495/VI/2024 zatwierdził listę projektów zawierającą wyniki prac komisji oceny projektów w ramach naboru nr FESL.10.06-IZ.01-010/23 dla działania FESL 10.6 Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii – projekty grantowe i parasolowe.

Do konkursu wpłynęło 50 wniosków złożonych przez gminy oraz partnerstwa gmin na kwotę dofinansowania 1 415 117 191,88 zł. Całkowita kwota, jaka była przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie to 169,69 mln zł.

Do dofinansowania na łączną kwotę ponad 468 mln zł wybrano 7 projektów.

Wniosek Partnerstwa pn.: „Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii na terenie Gminy Nędza, Gminy Lubomia oraz Gminy Radlin” zajął 12 miejsce listy rezerwowej (na 43 miejsca ), co świadczy o bardzo dobrym jego przygotowaniu zarówno pod względem formalnym, jak i merytorycznym.

Pomimo uzyskanej wysokiej oceny, kwota zwiększonej alokacji nie wystarczyła na wybór wniosku naszego Partnerstwa do dofinansowania, dlatego wniosek znalazł się na  liście rezerwowej.

Zarząd Województwa Śląskiego będzie zgodnie z wcześniejszą praktyką czynił starania o zwiększenie alokacji, aby dofinansować kolejne wnioski z listy rezerwowej, co daje nadzieję na realizację projektu w późniejszym terminie. Musimy jednak uzbroić się w cierpliwość i poczekać na zwiększenie alokacji.

 

do góry