do góry
 • Godziny pracy urzędu:
 • poniedziałek - 7:00 - 16:00
 • wtorek,środa, czwartek - 7:00 - 15:00, piątek - 7:00 - 14:00
 • ul. Jana III Sobieskiego 5
  47-440 Nędza

 • tel. 32 410 20 18
  32 410 23 99
  fax 32 410 20 04

Edukacja EkologicznaMonitoring powietrzaInformacja o ogłoszonym poziomie jakości powietrzaRaporty o jakości powietrzaJAKOŚĆ POWIETRZA [KLIK]
Strona główna Urząd Ogłoszenia urzędu

Sesja Rady Gminy Nędza 26.07.2021

20 Lipiec 2021
kategoria:
Ogłoszenia urzędowe

ZAWIADOMIENIE

Działając zgodnie z art. 19 ust. 2 i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 713) oraz § 26 pkt 7 Statutu Gminy Nędza podaje się do publicznej wiadomości zawiadomienie o zwołaniu
sesji Rady Gminy Nędza

TERMIN : 26 lipca 2021 roku (poniedziałek) GODZ. 7.30
MIEJSCE POSIEDZENIA: Urząd Gminy w Nędzy ul. Jana III Sobieskiego nr 5 SALA NARAD Nr 13 I PIĘTRO
PRZEDMIOT OBRAD:
7. Podejmowanie uchwał:
• w sprawie zmiany Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
• w sprawie ustalenia dopłat do taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków
• w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2021 Gminy Nędza
• w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza
• w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Nędza na rok szkolny 2021/2022
• w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w drodze darowizny
• zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
• w sprawie podjęcia pilnych działań zmierzających do ratowania Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3 w Rybniku
• w sprawie nadania Statutu Sołectwa Babice
• w sprawie nadania Statutu Sołectwa Ciechowice
• w sprawie nadania Statutu Sołectwa Górki Śląskie
• w sprawie nadania Statutu Sołectwa Łęg
• w sprawie nadania Statutu Sołectwa Nędza
• w sprawie nadania Statutu Sołectwa Szymocice
• w sprawie nadania Statutu Sołectwa Zawada Książęca

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

GERARD PRZYBYŁA