• Mapa strony
  • Tłumacz języka migowego
  • BiP

Niezbędne informacje

Godziny pracy urzędu
poniedziałek - 7:00 - 16:00
wtorek,środa, czwartek - 7:00 - 15:00
piątek - 7:00 - 14:00
ul. Jana III Sobieskiego 5
47-440 Nędza
tel.
32 410 20 18
32 410 23 99
fax
32 410 20 04

Jest to zwarta wieś położona na krawędzi Płaskowyżu Rybnickiego, opadającego ku dolinie Odry, przy drodze z Rud do Raciborza.

Założona została prawdopodobnie w XIV wieku, choć w dokumentach nazwa Babice pojawia się w 1531 r. (nazwa Babice wywodzona jest od nazwy właściciela: Baby).

W 1712 r. właścicielem wsi był hrabia Sobek. Jego dobra wchodziły w skład klucza raciborskiego i obejmowały folwarki Trawniki i Kępę (dzisiaj: Kępek), leśnictwo Łączek (dzisiaj: Łężczok), stawy rybne Babiczak o powierzchni 2000 mórg. Ówczesny folwark Kępa należy lokalizować w obecnym rezerwacie przyrody Łężczok nad stawem Babiczak. W końcu XIX wieku był to wzorowy majątek z piękną bażantarnią.

W skład sołectwa Babice wchodzi wieś Babice. Sołectwo Babice położone jest w gminie Nędza i obejmuje obszar 997 ha. Sołectwo jest jednostką pomocniczą gminy, nad którą nadzór sprawuje wójt gminy Nędza, a organem kontrolującym jest Rada Gminy Nędza. Podstawowym celem działania sołectwa jest zapewnienie jego mieszkańcom udziału w realizacji zadań gminy.

Sołectwo uczestniczy w realizacji zadań gminy Nędza poprzez:

  • inicjowanie działań organów gminy,
  • reprezentowanie interesów społeczności sołeckiej i jej członków wobec organów gminy, organów administracji państwowej i innych podmiotów życia publicznego,
  • tworzenie warunków do pełnego udziału w życiu publicznym sołectwa wszystkich członków,
  • działanie na rzecz rozwoju sołectwa,
  • konsultowanie spraw podlegających uregulowaniu w formie przepisów gminnych w sprawach: gospodarowania mieniem komunalnym położonym na terenie sołectwa, określania ilości punktów sprzedaży napojów alkoholowych i zasad ich usytuowania, sieci przedszkoli i szkół, sieci połączeń komunikacyjnych, rozmieszczenia przystanków oraz rozkładu jazdy lokalnego transportu drogowego.
do góry