do góry
 • Godziny pracy urzędu:
 • poniedziałek - 7:00 - 16:00
 • wtorek,środa, czwartek - 7:00 - 15:00, piątek - 7:00 - 14:00
 • ul. Jana III Sobieskiego 5
  47-440 Nędza

 • tel. 32 410 20 18
  32 410 23 99
  fax 32 410 20 04

Edukacja EkologicznaMonitoring powietrzaInformacja o ogłoszonym poziomie jakości powietrzaRaporty o jakości powietrzaJAKOŚĆ POWIETRZA [KLIK]
Strona główna Urząd Ogłoszenia urzędu

Sesja Rady Gminy Nędza

13 Kwiecień 2021
kategoria:
Ogłoszenia urzędowe

ZAWIADOMIENIE
Działając zgodnie z art. 19 ust. 2 i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 713) oraz § 26 pkt 7 Statutu Gminy Nędza podaje się do publicznej wiadomości zawiadomienie o zwołaniu
sesji Rady Gminy Nędza

TERMIN: 19 kwietnia 2021 roku (poniedziałek) GODZ. 15.45
MIEJSCE POSIEDZENIA: Gminne Centrum Kultury w Nędzy ul. Strażacka 2 SALA PARTER
PRZEDMIOT OBRAD:
1) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Nędza wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2020 rok.
• Uchwała Nr 4200/V/49/2021V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 1 kwietnia 2021 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Nędza sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2020 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego
2) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2021 Gminy Nędza.
3) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

GERARD PRZYBYŁA