• Mapa strony
  • Tłumacz języka migowego
  • BiP

Niezbędne informacje

Godziny pracy urzędu
poniedziałek - 7:00 - 16:00
wtorek,środa, czwartek - 7:00 - 15:00
piątek - 7:00 - 14:00
ul. Jana III Sobieskiego 5
47-440 Nędza
tel.
32 410 20 18
32 410 23 99
fax
32 410 20 04

Powszechny system ochrony ludności to uporządkowany wewnętrznie układ elementów organizacyjnych, ludzkich i materialnych wzajemnie powiązanych i działających na rzecz bezpieczeństwa obywateli.

Bezpieczeństwo obywatelskie

to zapewnienie spokojnego rozwoju społecznego, ze szczególnym zwróceniem uwagi na zagrożenia niemilitarne, w tym w szczególności katastrofy i inne zdarzenia związane z działaniami sił natury, samego człowieka, które mogą destabilizować i prowadzić do sytuacji kryzysowych.

Gotowość cywilna

przygotowanie oraz stworzenie takiego systemu organizacyjno-funkcjonalnego, za pomocą, którego będzie można zapewnić możliwie największy stopień bezpieczeństwa ludziom oraz mieniu i środowisku w sytuacji zagrożeń wywołujących bezpośrednio kryzys lub zagrożenie. To również zapobieganie i przeciwdziałanie zagrożeniom, zapewnienie optymalnych warunków życia ludności, prowadzenia działalności i funkcjonowania administracji publicznej w czasie trwania zagrożenia lub kryzysu.

Ochrona ludności

polega przede wszystkim na: ostrzeganiu, alarmowaniu i informowaniu ludności o zagrożeniach, prowadzeniu ewakuacji oraz zapewnieniu ewakuowanym pomocy medycznej i socjalnej, głównie w zakresie zakwaterowania i wyżywienia.

Sytuacja kryzysowa

to zjawisko, które zagraża obywatelom bezpośrednio z uwagi na zagrożenie zdrowia i życia, jak również pośrednio mając na uwadze wszelkiego rodzaju dobra narażone na zniszczenie.

Zarządzanie kryzysowe

to opracowanie procedur postępowania oraz działania w sytuacji kryzysowej zespołu odpowiedzialnego za przeprowadzenie danej akcji związanej z wystąpieniem kryzysu, tak by jego skutki były minimalne dla społeczeństwa, obywateli i państwa. Główną jednostką koordynującą działania wszelkich służb podczas wystąpienia zdarzeń masowych dotyczących kryzysu jest powołany Zespół Reagowania Kryzysowego.

Obrona Cywilna

to ochrona ludności, zakładów pracy i urządzeń użyteczności publicznej, dóbr kultury, ratowanie i udzielanie pomocy poszkodowanym w czasie wojny oraz współdziałanie w zwalczaniu klęsk żywiołowych i zagrożeń środowiska, a także usuwanie ich skutków.

ZASOBY

  • Budynki, budowle, urządzenia
  • Energia, gaz, woda
  • Surowce, materiały
  • Zasoby ludzkie (M + W)
  • Zasoby niematerialne
  • Zasoby wiedzy
kategoria: Powiązane pliki [7]
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf ABC Kryzysu w szkole- Poradnik Dyrektora do szybkiego reagowania 15-12-18 10:26 293.31KB pobierz plik: ABC Kryzysu w szkole- Poradnik Dyrektora do szybkiego reagowania
pdf Ewakuacja ludności 15-12-18 10:26 285.03KB pobierz plik: Ewakuacja ludności
pdf Obrona Cywilna - współczesny cel 15-12-18 10:26 195.77KB pobierz plik: Obrona Cywilna - współczesny cel
pdf Omówienie Katalogu Dobrych Praktyk w zakresie prewencji, przygotowania i reagowania na powódź opracowanych przez UE 15-12-18 10:26 39.09KB pobierz plik: Omówienie Katalogu Dobrych Praktyk w zakresie prewencji, przygotowania i reagowania na powódź opracowanych przez UE
pdf Poradnik- Bądź Bezpieczny 15-12-18 10:26 843.43KB pobierz plik: Poradnik- Bądź Bezpieczny
pdf Poradnik bezpieczeństwa w miejscu zamieszkania i miejscach publicznych 15-12-18 10:26 156.55KB pobierz plik: Poradnik bezpieczeństwa w miejscu zamieszkania i miejscach publicznych
pdf Załącznik do - ABC Kryzysu w szkole- Poradnik Dyrektora do szybkiego reagowania 15-12-18 10:27 707.52KB pobierz plik: Załącznik do - ABC Kryzysu w szkole- Poradnik Dyrektora do szybkiego reagowania
do góry